LIBERALNA DEMOKRACIJA VERSUS NEOLIBERALNA GLOBALIZACIJA

  • MISLAV KUKOČ Filozofski fakultet u Splitu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split, Hrvatska
Ključne reči: globalizacija, globalizam, liberalizam, libertarianizam, neoliberalizam, demokracija

Apstrakt

Premda je globalizacija posljednjih desetljeća ubrzano napredovala paralelno s razvojemliberalne demokracije u mnogim do tada nedemokratskim državama, teško bi se moglokazati da prevladavajući procesi neoliberalne globalizacije učvršćuju razvitak globalne demokracijei vladavine prava. Upravo suprotno, globalizacija onemogućuje tradicionalnu liberalnudemokraciju te izaziva potrebu za dodatne demokratske mehanizme. Međutim, naddržavna demokracija,jednako kao i potencijalni neslužbeni oblici globalne demokracije u praksi pokazujumnogo više demokratskih defi cita nego vjerodostojnosti. Na drugoj strani, neoliberalizam, odnosnolibertarianizam, koji je općenito zadat kao neprijeporna fi lozofska matrica i politički obrazacsuvremene globalizacije, nema mnogo toga zajedničkog s fi lozofi jom socijalnog i političkogliberalizma i na njemu temeljenim idealom liberalne demokracije dobro uređenoga društva.
Sekcija
TEMA BROJA