FREDRIC JAMESON: GLOBALIZACIJA I/<em>VS</em> POLITIČKA STRATEGIJA

  • MARIJAN KRIVAK Filozofski fakultet, Osijek
Ključne reči: Globalizacija, Fredric Jameson, Jean-Luc Nancy, politicka strategija, »socijalna kohezija«, »polje utopijskog«

Apstrakt

Izlaganje se bavi deskripcijom i inventurom višeznačja jednog termina – globalizacije.Slijedeći argumentaciju što ju nudi fi lozof i sociolog Fredric Jameson, pokušava se ocrtatipet odvojenih oblika njezine pojavnosti. Ti su oblici: tehnologijski, politički, kulturalni, ekonomskii društveni. Konačna je, pak, namjera da se pokuša odrediti i oblikovati političke strategijeotpora globalizaciji. U tu se svrhu detektiraju oblici moguće »socijalne kohezije«. Na koncu,oblikuje se »polje utopijskog«, u kojemu se identifi cira društveni kolektivitet kao središte inovativnogpolitičkog odgovora na globalizaciju.
Sekcija
TEMA BROJA