God. 13, Br. 26 (2016)

FILOZOFIJA UMETNOSTI

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2016.26

Tematski karakter interesovanja savremene filozofske refleksije za pojedinačne umetničke tvorevine i umetničko stvaralaštvo uopšte može biti smisleno vođen nastojanjem da se to interesovanje misli u svetlu vekovne upitanosti filozofije o prirodi vlastitog odnosa prema umetnosti, kao i izgradnje strategija filozofskih pitanja o onome što umetnost daje da može postajati predmetom filozofskog mišljenja. Iz takvog nastojanja potekla je i odluka Uredništva da – saglasno dosadašnjoj generalnoj orijentaciji na velika disciplinarna i problemska polja filozofije – tematsku celinu 26. broja časopisa Arhe posveti filozofiji umetnosti. Temat otvara tekst Dragana Prola. U njemu se propituje odnos procesa transformacije smisla pojma klasičnog i zahteva za formiranjem novih umetničkih paradigmi. Iva Draškić Vićanović razmatra estetski princip individualnosti na tragu analize velikih dela likovne umetnosti antičkog sveta. Isticanjem važnosti imaginacije, Una Popović nalazi ključnu tačku otklona renesanse od tradicije aristotelovskog poimanja poetike. Marica Rajković tematizuje pitanje o načinu razumevanja Šilerovog reflektovanja umetnosti. Nikola Tanasić raspravlja o odnosu pojma ideje i pojma stvaranja u Platonovoj filozofiji. Pitanje o značaju stvaralačke uobrazilje za estetiku, ali i za filozofsko mišljenje kao takvo u centru je istraživačke pažnje Marka Novakovića. Tekst Stanka Vlaškog preispituje vezu između Hegelovog poimanja romantične umetnosti i filozofove kritike nemačkog romantizma. Dušan Milenković istražuje pragmatističke osnove Djuijevog poimanja umetnosti. Šta Benjaminova misao može da predstavlja u pogledu razumevanja savremene umetnosti, raspravlja Nemanja Mićić. Miloš Miladinov razmatra Adornov zahtev za razdvajanjem umetnosti i kulturne industrije.

Nevena Jevtić je prevela Šelingov ogled o Danteovom stvaralaštvu, dok prevod rada Tragični očaj i revolt Rejmonda Viljamsa potpisuju Mina Đikanović i Nevena Jevtić. Publikovanjem tih prevoda nudi se dodatni podstrek za raspravu o filozofiji umetnosti.

Rubriku Studije i ogledi otvara studija Milenka A. Perovića u kojoj se Herderov značaj za filozofiju jezika određuje s obzirom na stav o Herderu kao prvom misliocu koji poreklo jezika pronalazi u slobodnoj ljudskoj duhovnosti. Tom tezom autor na ubedljiv način oponira većini dosadašnjih recipijenata Herderove misli. Dva rada koja slede za predmet imaju teme koje pripadaju spektru antičkog filozofskog mišljenja. Ana Miljević ispituje Heraklitov uticaj na oblikovanje Platonove filozofije. Aporetičnost Aristotelove zamisli Metafizike osvetljava Nikola Tatalović. Rubriku zaključuju tekstovi koji su posvećeni središnjim pojmovima Marksove filozofije. Miloš Perović tematizuje Marksovo poimanje rada i njegove moderne podele, kao momenta na kome Marks zasniva kritiku kapitalističkog poretka. Kritika Hegelove filozofije prava je u radu Tanje Golić sagledana kao ključ za razumevanje Marksovog poimanja ideologije.

U rubrici Istraživanja objavljujemo tekst Željka Kaluđerovića o nastavi filozofskih predmeta i tema u Karlovačkoj gimnaziji u međuratnom životu. Tekst predstavlja rezultat rada na naučno-istraživačkom projektu „Nastava filozofije u srpskim gimnazijama Vojvodine u međuratnom periodu“.

U rubrici Prilozi donosimo tekst kojim Una Popović prikazuje knjigu Ideja este- tike Mirka Zurovca. Letopisne beleške upoznaju čitaoce s aktivnostima nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju tokom 2016. godine.

 

UREDNIŠTVO

Sadržaj

TEMA BROJA

DRAGAN PROLE
PDF
7-22
IVA DRAŠKIĆ VIĆANOVIĆ
PDF
23-39
UNA POPOVIĆ
PDF
41-56
MARICA RAJKOVIĆ
PDF
57-78
НИКОЛА ТАНАСИЋ
PDF
79-97
MARKO NOVAKOVIĆ
PDF
99-118
STANKO VLAŠKI
PDF
119-139
DUŠAN MILENKOVIĆ
PDF
141-157
NEMANJA MIĆIĆ
PDF
159-168
MILOŠ MILADINOV
PDF
169-178

PREVODI

Fridrih Vilhelm Jozef Šeling: "O DANTEU U VEZI S FILOZOFIJOM"
Nevena Jevtić
PDF
179-186
Rejmond Viljams "TRAGIČNI OČAJ I REVOLT"
Mina Đikanović, Nevena Jevtić
PDF
187-200

STUDIJE I OGLEDI

MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
201-222
ANA MILJEVIĆ
PDF
223-237
NIKOLA TATALOVIĆ
PDF
239-258
MILOŠ PEROVIĆ
PDF
259-274
TANJA GOLIĆ
PDF
275-298

ISTRAŽIVANJA

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF
299-320

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

ESTETIKA U SVETLU SVOG ZASNIVANJA (Mirko Zurovac, Ideja estetike, Službeni glasnik, Beograd, 2016.)
UNA POPOVIĆ
PDF
321-325
LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
- -
PDF
327-330