God. 3, Br. 5/6 (2006)

HEGEL

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2006.5/6

Ovaj dvobroj tematski je predstavljen radovima o Hegelovoj filozofiji, posvećenih gotovo dvestogodišnjici Fenomenologije duha, zatim studijama i člancima s raznorodnijih područja filozofije, te onda tematom s povodom, što se odnosi na predavanje Bernharda Vandelfelsa, koje je održano na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu; uz to priređeno je i podsećanje, što se odnosi na stogodišnjicu psihoanalize, te i prevod Hegelove Metafizike, kao i prilog o metodici nastave filozofije u srednjim školama. I ovoga su se puta našoj saradnji odazvale kolege iz inostranstva, sada iz Španije (Jose Manuel Sanchez Fernandez), Nemačke (Bernhard Vandelfels, Christian Thiel, Stefan Lorenz Sogner, Damir Smiljanić), Slovenije (Borut Ošlaj), Bosne i Hercegovine (Vojin Simeunović, Radivoje Kerović, Zoran Arsović, Damir Marić) i Hrvatske (Milan Kangrga, Ante Čović).

Temat o Hegelu otvoren je radom Hegel danas (Vojin Simeunović, Sarajevo), a nastavljen potom istraživanjima Hegelove filozofije u područjima odnosa fenomenologije duha prema nauci logike (Milenko A. Perović, Novi Sad), ideje spekulativne fizike (Mirko Aćimović, Novi Sad), povesti (Dragan Prole, Novi Sad) i filozofije ekonomije (Alpar Lošonc, Novi Sad); slede onda radovi kojima se ispituju Hegelov pojam posredovanja (Jose Manuel Sanchez Fernandez, Espana), njegovo pimanje spekulativnih stavova (Irina Deretić, Beograd, Milan Kangrga, Zagreb), te njegov odnos prema Novom zavetu (Slobodan Sadžakov, Novi Sad), a naposletku teorijski se razmatra Lajzengagova interpretacija misaonih formi u Hegelovoj filozofiji (Damir Smiljanić, Nemačka).

Naizgled raznorodne naučne priloge u studijama i člancima povezuju ipak međusobne tematske srodnosti. Tako su najpre s područja helenske filozofije radovi o pitagorejskoj recepciji bivstva pravde (Željko Kaluđerović, Novi Sad), o sokratskoj psyche i pojmu samosvesti (Zoran Arsović, Banja Luka) i o Sokratovom odnosu prema proročištvu u Delfima (Damir Marić, Sarajevo); sledeću tematsku celinu čine radovi o savremenim filozofima, Kjerkegoru (Sofija Mojsić, Beograd), Ničeu (Stefan Lorenz Sogner, Jena), Adornu (Zoran Kinđić, Beograd) i Jonasu (Radovoje Kerović, Banja Luka); problemski sklopovi filozofskih disciplina razmatraju se u radovima o metafizici kao simboličkoj formi (Borut Ošlaj, Ljubljana), o ontologiji medija (Divna Vuksanović, Beograd), epistemologiji (Aleksandar Čučković, Subotica, Božo Milošević, Novi Sad), te filozofiji prirode (Maja Solar, Novi Sad) i bioetici (Ante Čović, Zagreb).

U rubrici s povodom predstavljeno je gostujuće predavanje profesora Bernharda Vandelfelsa (Bohum, Nemačka) o novim perspektivama u filozofiji fenomenologije, u rubrici podsećanja predstavljen je rad o modernom stanju psihoanalize i psihijatrije i njihovim vrednosnim pretpostavkama (Snežana Milenković, Novi Sad), u novoj rubrici o nastavi filozofije priređeni su radovi o srednjoškolskoj nastavi filozofije, najpre o nastavi filozofije kao filozofskoj propedeutici (Vladimir Marović, Kraljevo), i zatim o programskim ciljevima i zadacima metodike filozofije (Đurđica Crvenko, Novi Sad).

Naposletku, ponuđen je i prevod Hegelovog ranog spisa Metafizika (Dragan Prole, Novi Sad), te zatim u prilozima osvrti, prikazi i letopisne beleške o novijim knjigama i filozofskim događanjima na našem Odseku, i sa našeg Odseka.

UREDNIŠTVO

Sadržaj

TEMA BROJA

HEGEL DANAS
VOJIN SIMEUNOVIĆ
PDF
ODNOS FENOMENOLOGIJE DUHA I NAUKE LOGIKE KOD HEGELA
MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
IDEJA SPEKULATIVNE FIZIKE Šeling i Hegel
MIRKO AĆIMOVIĆ
PDF
HEGELOVO ODBACIVANJE UNIVERZALNE POVESTI
DRAGAN PROLE
PDF
HEGELOVA KONSTITUCIJA FILOZOFIJE EKONOMIJE
ALPAR LOŠONC
PDF
EL PROBLEMA DE LA MEDIACION DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA DE LA EXPERIENCIA DE LA CONCIENCIA.
JOSE MANUEL SANCHEZ FERNANDEZ
PDF
HEGELS LEHRE VOM SPEKULATIVEN SATZ
IRINA DERETIĆ
PDF
«SPEKULATIVNOST» HEGELOVA STAVA: «ISTINITO JE CJELOVITO»
MILAN KANGRGA
PDF
HEGEL I ,,NOVI ZAVET”
SLOBODAN SADŽAKOV
PDF
LAJZEGANGOVA INTERPRETACIJA MISAONE FORME KOD HEGELA
DAMIR SMILJANIĆ
PDF

STUDIJE I OGLEDI

PITAGOREJSKA RECEPCIJA BIVSTVA PRAVDE
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF
SOKRATOVSKO PSYCHE I POJAM SAMOSVIJESTI
ZORAN ARSOVIĆ
PDF
SOKRATES I PROROČIŠTE U DELFIMA
DAMIR MARIĆ
PDF
ISTINA I ISTORIJA U MIŠLJENJU SORENA KIERKEGAARDA
SOFIJA MOJSIĆ
PDF
NIETZSCHE UND DER HARMONISMUS
STEFAN LORENZ SORGNER
PDF
MIMEZIS POSTVARENJA O Adornovom tumačenju strategije moderne umetnosti
ZORAN KINĐIĆ
PDF
ЈОНАСОВА ИДЕЈА МАКРОЕТИКЕ ЗА ПЛАНЕТАРНУ ЦИВИЛИЗАЦИЈУ
РАДИВОЈЕ КЕРОВИЋ
PDF
METAPHYSIK ALS SYMBOLISCHE FORM
- Überlegungen zur Geschichte einer entfesselten Struktur -
BORUT OŠLAJ
PDF
PRILOG KRITICI ONTOLOGIJE MEDIJA
DIVNA VUKSANOVIĆ
PDF
INTERDISCIPLINARNOST I FILOZOFSKI IDEAL JEDINSTVA NAUKA
BOŽO MILOŠEVIĆ
PDF
VREME I SINTEZA TELESNOSTI
MAJA SOLAR
PDF
BIOETIKA U UVJETIMA POSTKOMUNIZMA - SLUČAJ HRVATSKA
ANTE ČOVIĆ
PDF

POVOD

RADIKALIZOVANO ISKUSTVO NOVE PERSPEKTIVE U FENOMENOLOGIJI
BERNHARD VALDENFELS
PDF

PODSEĆANJA

PSIHOTERAPIJA I VREDNOSTI - VREDNOSNE PREDPOSTAVKE SAVREMENE PSIHOANALIZE
SNEŽANA MILENKOVIĆ
PDF

NASTAVA FILOZOFIJE

SREDNJOŠKOLSKA NASTAVA FILOZOFIJE KAO FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA
VLADIMIR MAROVIĆ
PDF
PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI NASTAVE FILOZOFIJE
ĐURĐICA CRVENKO
PDF

PREVODI

METAFIZIKA
GEORG VILHELM FRIDRIH HEGEL
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

RAZOTKRIVANJE SVETA FIZIKE I SVETA U FIZICI
Letnja škola “Descrying The World in Physics” na Centralnom evropskom univerzitetu u Budimpešti
DUNJA ŠEŠELJA
PDF
KLUB STUDENATA FILOZOFIJE «GERUSIJA»
MAJA SOLAR
PDF
SINTEZA METAFILOZOFIJE I PERSPEKTIVIZMA? (Damir Smiljanić, Philosophische Positionalitat im Lichte des Perspektivi- smus. Ein metaphilosophischer Versuch, Tectum Verlag: Marburg 2006. XV + 403 str.)
CHRISTIAN THIEL
PDF
FILOZOFIJA KAO ISTRAŽIVANJE (Edmund Husserl, Logička istraživanja I i II, Breza, Zagreb 2005, prev. Željko Pavić)
DRAGAN PROLE
PDF
OD KANTOVE FORME DO DERIDINE RAZLIKE (Mario Perniola, Estetika dvadesetog veka, Svetovi, Novi Sad, 2005, prev. D. Dobrosavljević i M. Matić-Radovanović)
MIROSLAV KOSIĆ
PDF
ETIKA U POSLOVANJU (Branko Balj, Uvod u poslovnu etiku, IP ,,Beograd“, Zrenjanin, 2005.)
ALEKSANDAR ČUČKOVIĆ
PDF
LETOPISNE BELEŠKE nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
- -
PDF