God. 2, Br. 3 (2005)

KJERKEGOROVA FILOZOFIJA

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2005.3

Tematski deo ovoga broja posvećen je stopedesetogodišnjici od smrti Serena Kjerkegora. Njegova se filozofija ovde razmatra najprepreko uvodne rasprave o biografskom čitanju i razumevanju Kjerkegora (Safet Bektović), a zatim, redosledom, o ozbiljnosti kao Kjerkegorovom «ontološkom pojmu (Miloš Todorović), njegovoj religioznoj este-tici i filozofiji (Ettore Rocca, Bruce Kirmmse), Kjerkegorovoj kritici odsustva etike u Hegelovom filozofskom sistemu (John Stewart) i asocijacijama na danskoga spisatelja Karena Bliksena (pseudonym lsak Dinesen) i Kjerkegora (Ivan Sorensen).

Studije i ogledi zahvataju područje epistemologičkih istraživanja. Ispituju se pojmovi istina i znanje, spoznaja i samospoznaja (Vojin Simeunović), zatim teorija istine kod Popera (Dunja Šešelja), hermeneutička metoda u hermeneutičkoj filozofiji (Milan Brdar), forme logosa u hermeneutičkoj logici (Damir Smiljanić), konstruktivno mišljenje kod Lorencena (Christian Thiel), oblici logičkog intuicionizma (Brankica Popović), kartezijanska odbrana razlike (Jasna Šakota-Mimica) i, na kraju, mesto autorstva u situaciji svakidašnjice (Галина Кириленко).

U tematskom području pogledi, ponuđena su razmišljanja o Kantovom mišljenju kao pretpostavci savremene filozofije (Milan Kangrga), o Kangrginoj etičko-filozofskoj sintezi (Milenko A. Perović) i o odnosima pojmova utopija - anti-utopija - post-utopija - utopija (Hrvoje Jurić).

Uredništvo

Sadržaj

TEMA BROJA

BIOGRAFSKO ČITANJE I RAZUMIJEVANJE KJERKEGORA
SAFET BEKTOVIĆ
PDF
OZBILJNOST - KJERKEGOROV „ONTOLOŠKI” POJAM?
MILOŠ TODOROVIĆ
PDF
KIERKEGAARD’S RELIGIOUS AESTHETICS AS A BASIS FOR A DIALOGUE AMONG RELIGIONS
ETTORE ROCCA
PDF
„I AM NOT A CHRISTIAN” - A "SUBLIME LIE”? OR: „WITHOUT AUTHORITY”, PLAYING DESDEMONA TO CHRISTENDOM’S OTHELLO
BRUCE H. KIRMMSE
PDF
KIERKEGAAD’S CRITICISM OF THE ABSENCE OF ETHICS IN HEGEL’S SYSTEM
JON STEWART
PDF
MISREADING KIERKEGAARD -WITH A LITTLE HELP FROM ISAK DINESEN
IVAN Ž. SORENSEN
PDF

STUDIJE I OGLEDI

ISTINA I ZNANJE SPOZNAJA I SAMOSPOZNAJA
VOJIN SIMEUNOVIĆ
PDF
TEORIJA ISTINE I NAUČNI REALIZAM U POPEROVOJ FILOZOFIJI NAUKE
DUNJA ŠEŠELJA
PDF
HERMENEUTIČKA FILOZOFIJA I HERMENEUTIČKA METODA
MILAN BRDAR
PDF
DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI
DAMIR SMILJANIĆ
PDF
PAUL LORENZEN UND DAS KONSTRUKTIVE DENKEN
CHRISTIAN THIEL
PDF
LOGIČKI INTUICIONIZAM
UVODNA RASPRAVA
BRANKICA POPOVIĆ
PDF
DEKARTOVA ODBRANA RAZLIKE
JASNA ŠAKOTA - MIMICA
PDF
АВТОРСТВО В СИТУАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА КИРИЛЕНКО
PDF

POGLEDI

KANTOVO MIŠLJENJE KAO PRETPOSTAVKA SUVREMENE FILOZOFIJE?
MILAN KANGRGA
PDF
FILOZOFSKA - ETIČKA SINTEZA MILANA KANGRGE
MILENKO A. PEROVIĆ
PDF
UTOPIJA - ANTI-UTOPIJA - POST-UTOPIJA - UTOPIJA ILI: UTOPIJA, FILOZOFIJA I DRUŠTVENI ŽIVOT
HRVOJE JURIĆ
PDF

PREVODI

NESREĆNA LJUBAV KAO VRSTA EKSPERIMENTA
SEREN KJERKEGOR
PDF
RAŠČLANJAVANJE METAFIZIKE NA METAPHYSICA GENERALIS I METAPHYSICA SPECIALIS
ERNST FOLRAT
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

MOŽE LI METAFIZIKA NAPREDOVATI? (Imanuel Kant: Koji su stvarni napreci koje je metafizika ostvarila u Nemačkoj od Lajbnicovih i Volfovih vremena, Svetovi, Novi Sad 2004, prev. Drago Đurić)
Dragan Prole
PDF
FENOMENOLOŠKA ANALIZA UNUTRAŠNJE VREMENSKE SVESTI(Edmund Huserl, Predavanja o fenomenologiji unutrašnje vremenske svesti, Izdavačka knjižamica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci • Novi Sad, 2004.god)
Valentina Čizmar
PDF
PROBLEM FORMIRANJA SUBJEKTIVNOSTI U FUKOOVOM DELU HERMENEUTIKA SUBJEKTA (Mišel Fuko, Hermeneutika subjekta, Svetovi, Novi Sad 2003)
Zlatko Jelisavac
PDF