God. 4, Br. 7 (2007)

MARKS I MARKSIZAM

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2007.7

Držeći se svog osnovnog uređivačkog koncepta, koji je sasvim određeno profiliran u prethodnim sveskama na rasvjetljivanju bitnih dimenzija mišljenja velikih filozofskih paradigmi tradicije i filozofske savremenosti, Uredništvo časopisa «Arhe» odlučilo je da noseći tematski korpus tekstova u ovoj svesci posveti Marksu i marksizmu. Takva je odluka začeta u duhovnoj situaciji vremena u kojoj se filozofski duhovi dvoume u svom odnosu prema Marksu i filozofskim, duhovnim i političkim strujanjima koje je on inspirisao, čineći disputaciju o Marksu i marksizmu područjem velikih i nepomirljivih filozofskih, ali još više izvanfilozofskih sporova. Međutim, svaka velika misaona sinteza u istoriji filozofije producirala je srodne disputacije. U njima se osvjedočuje životnost filozofije.

Ono što disputaciju o Marksu čini specifičnom sadržano je u najvišoj mogućoj paroksizmalnosti eridnog odnosa prema Marksovoj kritici temelja modernog građanskog svijeta i svakom htenju njegovog transcendiranja. Ta je paroksizmalnost karakteristična za opstojeću filozofsku obrazovanost u našem društvu i tzv. filozofski život u njoj, jednako koliko i za društva evropskog Istoka, ali i za one dijelove svijeta u kojima dominira uverenje da se savremeni život bez teškoća može napajati smislom iz dominacije pozitivističkih filozofskih obrazaca. Paroksizmalna erida nije ni medij, niti saveznica filozofije. Naprotiv, ona je predvorje mizologije, stare neprijateljice filozofije i svakog slobodnog mišljenja. Zbog toga, smisao odluke našeg Uredništva da podstakne seriozne filozofske razgovore o nasleđu Marksove filozofije treba tražiti u htenju odbrane od eridne zavodljivosti nefilozofske disputacije o filozofiji, jednako koliko i u htenju očuvanja digniteta filozofskog pojma.

UREDNIŠTVO

Sadržaj

TEMA BROJA

Milenko A. Perović
PDF
BOGDANA KOLJEVIĆ
PDF
NORBERT WALZ
PDF
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF
MIRKO AĆIMOVIĆ
PDF
BRANKO BALJ
PDF
CVETKA HEDŽET TOTH
PDF
MOSHE ZUCKERMANN
PDF
ALPAR LOŠONC
PDF
MICHAEL MARDER
PDF

STUDIJE I OGLEDI

PETAR BOJANIĆ
PDF
STEFAN LORENZ SORGNER
PDF
DRAGAN PROLE
PDF
PETER BERNHARD
PDF

POVOD

ONTOLOGIZOVANJE PRIRODNOG PRAVA U LIKU PRIRODNOG PRAVA Spinoza - deus sive ius naturale
LAZAR VRKATIĆ
PDF

PREVODI

STOICIZAM I EPIKUREIZAM U RENESANSI
AGNEŠ HELER
PDF

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

ZASNIVANJE FILOZOFSKE ISTORIJE FILOZOFIJE (Željko kaluđerović: Aristotel i predsokratovci, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2004).
SLOBODAN SADŽAKOV
PDF
FILOZOFIRANJE BORISLAVA MIKULIćA (Borislav Mikulić, Scenapjevanja i čitanja, Demetra, Zagreb 2006.) (Borislav Mikulić, Kroatorij Europe, Demetra, Zagreb 2006.)
ZVONKO ŠUNDOV
PDF
RAZGOVORI O IDENTITETU I SLOBODI (Zbornik radova «Identitet.Sloboda», Klub studenata filozofije Gerusija, Novi Sad 2006.)
IVAN RADENKOVIĆ
PDF
LETOPISNE BELEŠKE Nastavnika i saradnika Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
- -
PDF