God. 9, Br. 18 (2012)

FILOZOFIJA RELIGIJE

DOI: http://dx.doi.org/10.19090/arhe.2012.18

Uredništo časopisa Arhe – dosledno sprovodeći izvornu uređivačku koncepciju – u ovoj svesci temu broja posvetilo je pojedinim pitanjima i problemima filozofije religije. Temat otvara tekst Rudolfa Ketera koji je posvećen starom filozofsko-religijskom i svetonazornom sporu između kreacionističkog učenja o stvaranju i teorije evolucije. Autor osvjetljava taj spor pokušajem zasnivanja jednog naučno-teorijskog istraživanja. Una Popović u svom tekstu razmatra problematiku Hajdegerove fenomenologije religije. Nikola Tatalović preispituje temelje hriščanske retorike, dok Stanko Vlaški propituje ideju filozofske teologije u Kantovom djelu Religija u granicama čistoga uma.

 

U rubrici prevoda objavljujemo poznati Fihteov tekst O osnovama naše vere u božanski poredak sveta. Tekst do sada nije prevođen na naš jezik, što je samo po sebi bilo dovoljan razlog da se to napokon učini. Ujedno, to je prilika da se filozofska publika u nas podseti na filozofsku važnost Spora o ateizmu (Der Atheismusstreit) iz 1798-1799. godine. Zbog toga spora je Fihte izgubio svoju filozofsku profesuru u Jeni, jer su on i Fridrih Karl Forberg – čiji je tekst izazvao spor – optuženi za širenje ateističkih ideja i za bezbožnost (asebeja). Instruktivan tekst o okolnostima Spora, kao i o samom problemu Fihteovog zasnivanja vere napisao je Damir Smiljanić. On je ujedno s nemačkog jezika preveo Fihteov tekst.

 

U rubrici Studije i ogledi objavljujemo tekst Željka Kaluđerovića kojim se nastavljaju njegova studiozna istraživanja problematike pravde u helenskoj filozofiji i literaturi. Radomir Videnović piše o metaforičnosti filozofskog jezika, a Dejan Donev o problemu veze između bioetike i žurnalizma. Tekst Milene Stefanović posvećen je problemu slobode u Sofoklovoj Antigoni, a tekst Marka Lošonca o Bergsonovom pojmu percepcije. U rubrici Prilozi Mina Okiljević prikazuje novu knjigu M.A.Perovića Pet studija o Hegelu, a Una Popović knjigu Nebojše Grubora Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja. Studije o Platonovoj estetici.

Sadržaj

TEMA BROJA

RUDOLF KÖTTER
1-25
UNA POPOVIĆ
PDF
27-41
NIKOLA TATALOVIĆ
PDF
43-59
STANKO VLAŠKI
PDF
61-80

PREVODI

DAMIR SMILJANIĆ
PDF
81-86
O osnovu naše vere u božanski poredak sveta
Johan Gotlib Fihte
PDF
87-95

STUDIJE I OGLEDI

ŽELJKO KALUĐEROVIĆ
PDF
97-108
RADOMIR VIDENOVIĆ
PDF
109-118
DEJAN DONEV
PDF
119-131
MILENA STEFANOVIĆ
PDF
133-145
MARK LOŠONC
PDF
147-160

PRILOZI - OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE, LETOPISNE BELESKE

Mina Okiljević
PDF
161-164
Una Popović
PDF
165-171

AUTORI

Autori
 
172-173
UPUTSTVO AUTORIMA
 
174-176
TEMATI ČASOPISA ARHE
 
181