Arhiva izdanja2014

God. 16, Br. 3 (2014)

Библиотека Филозофског факултета од 1969. године под различитим насловима издаје периодичну публикацију која садржи библиографске информације о публикацијама које су пристигле у Библиотеку. Ова публикација се од 1999. године издаје под називом Билтен нових књига. Он садржи селективан попис домаћих и страних књига издатих у протеклих пет година, набављених куповином, разменом, поклоном и обавезним локалним примерком. Од 1998. године доступан је у електронском облику.

Књиге у Билтену распоређене су према областима, а у оквиру сваке области абецедним редом. Одредница је латинична, а опис на писму публикације. Он садржи и списак дародаваца који су Библиотеци поклонили књиге у одређеном периоду.

Од 2007. године Билтен је испис из електронског каталога Библиотеке.

COBISS.SR-ID број је линк до Узајамне библиографско-каталошке базе података COBISS.SR (http://www.vbs.rs/cobiss/).

Од 2011. године, Билтен се издаје четири пута годишње.

Од 2014. године промењен је садржај библиографске јединице исписане из електронског каталога. Испис јединице више не садржи конкретну локацију књиге (сигнатуру), али је податке о локацији и даље могуће наћи у електронском каталогу у који се улази кликом на број COBISS.SR-ID, како је приказано у следећем примеру:

Međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET kultura (5 ; 2009 ; Novi Sad)
Zbornik radova. Knj. 1 / Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura", 1. decembar 2009, Novi Sad ; [urednice Ljiljana Subotić, Ivana Živančević-Sekeruš]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010 (Budisava : Krimel). - 685 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

ISBN 978-86-6065-040-7

COBISS.SR-ID 253588743

God. 16, Br. 2 (2014)

Библиотека Филозофског факултета од 1969. године под различитим насловима издаје периодичну публикацију која садржи библиографске информације о публикацијама које су пристигле у Библиотеку. Ова публикација се од 1999. године издаје под називом Билтен нових књига. Он садржи селективан попис домаћих и страних књига издатих у протеклих пет година, набављених куповином, разменом, поклоном и обавезним локалним примерком. Од 1998. године доступан је у електронском облику.

Књиге у Билтену распоређене су према областима, а у оквиру сваке области абецедним редом. Одредница је латинична, а опис на писму публикације. Он садржи и списак дародаваца који су Библиотеци поклонили књиге у одређеном периоду.

Од 2007. године Билтен је испис из електронског каталога Библиотеке.

COBISS.SR-ID број је линк до Узајамне библиографско-каталошке базе података COBISS.SR (http://www.vbs.rs/cobiss/).

Од 2011. године, Билтен се издаје четири пута годишње.

 

Од 2014. године промењен је садржај библиографске јединице исписане из електронског каталога. Испис јединице више не садржи конкретну локацију књиге (сигнатуру), али је податке о локацији и даље могуће наћи у електронском каталогу у који се улази кликом на број COBISS.SR-ID, како је приказано у следећем примеру:

 

75
Međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET kultura (5 ; 2009 ; Novi Sad)
Zbornik radova. Knj. 1 / Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura", 1. decembar 2009, Novi Sad ; [urednice Ljiljana Subotić, Ivana Živančević-Sekeruš]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010 (Budisava : Krimel). - 685 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

ISBN 978-86-6065-040-7

COBISS.SR-ID 253588743

 

 

 

God. 16, Br. 1 (2014)

Библиотека Филозофског факултета од 1969. године под различитим насловима издаје периодичну публикацију која садржи библиографске информације о публикацијама које су пристигле у Библиотеку. Ова публикација се од 1999. године издаје под називом Билтен нових књига. Он садржи селективан попис домаћих и страних књига издатих у протеклих пет година, набављених куповином, разменом, поклоном и обавезним локалним примерком. Од 1998. године доступан је у електронском облику.

Књиге у Билтену распоређене су према областима, а у оквиру сваке области абецедним редом. Одредница је латинична, а опис на писму публикације. Он садржи и списак дародаваца који су Библиотеци поклонили књиге у одређеном периоду.

Од 2007. године Билтен је испис из електронског каталога Библиотеке.

COBISS.SR-ID број је линк до Узајамне библиографско-каталошке базе података COBISS.SR (http://www.vbs.rs/cobiss/).

Од 2011. године, Билтен се издаје четири пута годишње.

 

Од 2014. године промењен је садржај библиографске јединице исписане из електронског каталога. Испис јединице више не садржи конкретну локацију књиге (сигнатуру), али је податке о локацији и даље могуће наћи у електронском каталогу у који се улази кликом на број COBISS.SR-ID, како је приказано у следећем примеру:

 

75
Međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET kultura (5 ; 2009 ; Novi Sad)
Zbornik radova. Knj. 1 / Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura", 1. decembar 2009, Novi Sad ; [urednice Ljiljana Subotić, Ivana Živančević-Sekeruš]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2010 (Budisava : Krimel). - 685 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

ISBN 978-86-6065-040-7

COBISS.SR-ID 253588743

 

 

 


2013

God. 15, Br. 4 (2013)

Библиотека Филозофског факултета од 1969. године под различитим насловима издаје периодичну публикацију која садржи библиографске информације о публикацијама које су пристигле у Библиотеку. Ова публикација се од 1999. године издаје под називом Билтен нових књига. Он садржи селективан попис домаћих и страних књига издатих у протеклих пет година, набављених куповином, разменом, поклоном и обавезним локалним примерком. Од 1998. године доступан је у електронском облику.

Књиге у Билтену распоређене су према областима, а у оквиру сваке области абецедним редом. Одредница је латинична, а опис на писму публикације. Он садржи и списак дародаваца који су Библиотеци поклонили књиге у одређеном периоду.

Од 2007. године Билтен је испис из електронског каталога Библиотеке.

COBISS.SR-ID број је линк до Узајамне библиографско-каталошке базе података COBISS.SR (http://www.vbs.rs/cobiss/).

Од 2011. године, Билтен се издаје четири пута годишње.

У новембру 2013. године почео је факултативни курс персијског језика на Филозофском факултету. Културни центар Амбасаде Исламске Републике Ирана поклонио је Библиотеци Факултета уџбенике и додатни материјал за учење персијског језика и за упознавање са персијском историјом и културом, који су смештени у Централну библиотеку, а тим поводом и ова свеска Билтена садржи поглавље Персијски језик.

God. 15, Br. 2 (2013)

Biblioteka Filozofskog fakulteta od 1969. godine pod različitim naslovima izdaje periodičnu publikaciju koja sadrži bibliografske informacije o publikacijama koje su pristigle u Biblioteku. Ova publikacija se od 1999. godine izdaje pod nazivom Bilten novih knjiga. On sadrži selektivan popis domaćih i stranih knjiga izdatih u proteklih pet godina, nabavljenih kupovinom, razmenom, poklonom i obaveznim lokalnim primerkom. Od 1998. godine dostupan je u elektronskom obliku.

Knjige u Biltenu raspoređene su prema oblastima, a u okviru svake oblasti abecednim redom. Odrednica je latinična, a opis na pismu publikacije. On sadrži i spisak darodavaca koji su Biblioteci poklonili knjige u određenom periodu.

Od 2007. godine Bilten je ispis iz elektronskog kataloga Biblioteke.

COBISS.SR-ID broj je link do Uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBISS.SR (http://www.vbs.rs/cobiss/ i http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/bnk).

Od 2011. godine, Bilten se izdaje četiri puta godišnje.

 

Bilten novih knjiga br. 2, sadrži bibliografske opise 115 prinovljenih publikaciju u periodu april-jun (114 poblikacija nabavljeno je poklonom, razmenom i kao sopstvena izdanja, a 1 publikacija je kupljena).


1 - 20 od 20 stavke/a