ШТАМПА О ЕКОНОМСКОМ ПОЛОЖАЈУ ВОЈВОДИНЕ КРАЈЕМ 60-ТИХ И ПОЧЕТКОМ 70-ТИХ ГОДИНА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

Слободан Бјелица

Апстракт


Период од 1967. до 1974. године у Социјалистичкој федеративној републици Југославији обележила је уставна реформа, која је преко три сета амандмана довела до усвајања савезног, републичких и покрајинских устава 1974. године. Овакав развој омогућен је након Брионског пленума 1966. године и учвршћивања политичке позиције снага које су се залагале за принцип „деетатизације“. Уставним променама које су у то време спроведене Војводина је, осим готово потпуне еманципације од ре- публичког руководства, добила могућност и да снажније утиче на одлуке савезних органа. Максимално користећи новостечена права (укључујући и могућност стављања вета), војвођанско руководство је интензивно партиципирало у креирању економске политике, сукобљавајући се често са отпорима републичке, али и савезне власти. Уп- орно залагање „војвођанских либерала“ за побољшање економског положаја покрајине, пре свега на плану аграра, обележило је крај шездесетих и почетак седамдесетих го- дина прошлог века.


Кључне речи


Војводина, Покрајина, Република, Федерација

Цео текст:

PDF

Reference


Биланџић, Д. (1979). Хисторија СФРЈ – главни процеси. Загреб: Школска књига

Бјелица, С. (2014). Разговор Јосипа Броза Тита и руководства АП Војводине 1969. године. Војвођански простор у контексту европске историје, 2, 133-142.

Боаров, Д. (2001). Политичка историја Војводине. Нови Сад: Europanon consulting.

Кончар, Р., и Боаров, Д. (2011). Стеван Дороњски – одбрана аутономије Војводине. Нови Сад: Музеј Војводине.

Петровић, Н. (2015). Социјалистички преображај села. Сремски Карловци: Каирос.

Поповић, Д. (2006). Летопис о Влаовићима. Нови Сад: Агенција МИР.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/gff.2015.2.297-311

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова