О ЧАСОПИСУ

Издавач
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ  САД

 

 

За издавача:
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан

 

 

Уређивачки одбор:
проф. др Нада Арсенијевић, проф. др Марина Пуја Бадеску, проф. др Јулијана Бели Генц, проф. др Дубравка Валић Недељковић, проф. др Кулчар Сабо Ерне (Будимпешта), проф. др Весна Гаврилов Јерковић, доц. др Јасмина Јокић, проф. др Звонко Ковач (Загреб), проф. др Ненад Крстић, проф. др Ана Марић, проф. др Душан Маринковић, проф. др Дејан Михаиловић (Монтереј), проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Андреј Плешу (Букурешт), проф. др Весна Пожгај Хаџи (Љубљана), доц. др Ђура Харди, проф. др Михај Н.Радан (Темишвар), проф. др Ангела Рихтер (Хале), проф. др Дамир Смиљанић, проф. др Никола Страјнић, проф. др Марија Стефановић, проф. др Светлана Толстој (Москва), проф. др Михајло Фејса, проф. др Оливера Кнежевић Флорић, доц. др Јулијана Ишпановић Чапо, проф. др Бјорн Ханзен (Регензбург)

 

 

Главни и одговорни уредници:

проф. др Владислава Гордић Петковић
проф. др Душан Маринковић

 

ISBN  978-86-6065-116-9

 

Рецензенти прве свеске
Рецензенти друге свеске