ROMÁNECZ MIHÁLY PANCSOVAI ÉVEI (1880–1899)

  • Ferenc MÁK Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Zenta
Kulcsszavak: XIX. századi magyar irodalom, irodalmi intézmények, magyar–szerb irodalmi kapcsolatok, hírlapok

Absztrakt

A Máramaros megyében született Románecz Mihály a magyar nyelv és irodalomtörténet, a horvát-szerb nyelv és irodalomtörténet, valamint a történelem tanáraként 1880 és 1899 között közel két évtizedet töltött a pancsovai főgimnáziumban, ám iskolai teendői mellett a közművelődési munkából is kivette a részét. Az al-dunai városban ugyanis – a közelmúltban polgáriasított katonai határőrvidék cs. és kir. fegyelme után – a XIX. század utolsó évtizedeiben érkezett el a polgári intézményteremtés kora. A fővárosból kihelyezett tudósokra: Tordai György főgimnáziumi igazgatóra, a földrajz és a történelem tanárára, Fináczy Ernő bölcsésztudorra, a görög és latin filológia tanárára, Vizoly Zakariásra, a német nyelv és irodalomtörténet, valamint a latin nyelvészet tanárára, Wigand Jánosra, a magyar és német nyelv és irodalomtörténet tanárára és Erdős József református lelkészre, hitoktatóra várt a feladat, hogy a magyarok, németek és szerbek lakta városnak polgári arculatot adjon. Kényes, olykor megoldhatatlan feladat volt meghonosítani a magyar közigazgatás intézményeit, eredményeket csak úgy lehetett elérni, ha lélekben idomultak a táj szelleméhez. Románecz Mihály szerb nyelvtankönyvet írt a diákjai számára, amellett szerb hősi énekeket és történeti munkákat fordított, hogy felhívja a figyelmet az évszázadok óta együtt élő kultúrák közös értékeire. Középiskolai tanárként a magyar nyelv és irodalom oktatása volt a feladata, a múltból merített példákkal azonban az ifjú nemzedékek számára megmutatta a századforduló szellemi építkezésének humánus lehetőségeit.

Hivatkozások

Anonim [Molnár Sándor]. 1883. Végvidék, május 27. 1–2.
Anonim. 1883a. Aranyünnepély alkalmából. Végvidék, május 5. 1.
Anonim. 1883b. Hunyadi János Kacsics András könyvében (Radics György tanulmánya a zombori állami főgymnasium értesítőjében). Végvidék, július 8. 4.
Gyulai Pál. 1887. Előszó. In Szerb népdalok és hősregék: Az eredetiből fordította Székács József. 3–4. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda.
Magyar Misi. 1883. A szerdai Aranyest. Végvidék, május 6. 2–3.
M. S. [Molnár Sándor]. 1883. Szibinyani Jank és Kraljevics Márkó – Szerb népköltemény eredetiből fordítva; Végvidék, május 27. 1–2.
M. S. [Molnár Sándor]. 1884. Szibinyani Jánk és a tündér – Szerb eredetiből fordítva. Végvidék, január 20. 1–2.
Risztics János. 1892. Szerbia külügyi viszonyai az ujabb időben I–II. Szerb eredetiből fordította Románecz Mihály m. kir. állami főgymn. Tanár. Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája – Történelmi Nép- és Földrajzi Könyvtár XXXIX. és XL. kötet. Nagy-Becskerek: Kiadja Szabó Ferencz N-eleméri plébános.
Romanecz Mihály. 1883a. Végbeli ének. Végvidék, április 1. 1.
Romanecz Mihály. 1883b. Ha jön egy-egy… Végvidék, október 14. 1.
Románecz Mihály. 1889. Szerb nyelvtan, tekintettel a horvát nyelvre: Magyar állami közép- és polgári iskolák, valamint a hazai közönség számára. Írta Románecz Mihály, a pancsovai m. k. állami főgymnasiumnál a magyar nyelv és irodalomtörténet meg a történelem rendes- s a szerb-horvát nyelv meg irodalomtörténet okl. rendkívüli tanára. Pancsova: Nyomatott Koszanovics és Popovicsnál.
Románecz Mihály. 1890. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1889/90. Tanévről, közzéteszi Tordai György. 3–24. Pancsova: Wittigschlager Károly nyomdájából.
Románecz Mihály. 1896. Alkalmi beszéd – Az ezeréves emlékünnepen (1896. május hó 9-én). In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1895/6. Tanévről, közzéteszi Tordai György igazgató. 3–16. Pancsova: Nyomatott Wittigschlager K.-nál.
Románecz Mihály. 1908. Emlékbeszéd Gyöngyösi István fölött emléktáblájának leleplezése ünnepélyén Radvánczon 1908. évi szeptember hó 20-án. Írta és mondotta miszticzei Románecz Mihály, a Gyöngyösi Irodalmi Társaság elnöke. Ungvár: Kiadja az Ungvári Közművelődési Egyesület; Nyomatott Székely Illés könyvnyomdájában.
Románecz Mihály. 1910a. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910b. Ének a végekről. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 361–363. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910c. Harmincz éves jubileumomon. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 306–311. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910d. A pancsovai m. k. állami főgimnázium története. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 193–207. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910e. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 376–416. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910f. Haszanáginicza – Szerb néprománcz. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 417–419. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály. 1910g. A rigómezei ütközet 1389. jún. 15. – Szerb néprománcz. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 419–424.
Románecz Mihály. 1910h. Kossuth Lajos halálakor. In Tanulmányok, beszédek, költemények: Írta Miszticzei Románecz Mihály. 231–240. Ungvár: Ungmegyei Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása.
Románecz Mihály közl. 1915. Az ungvári kir. kath. főgimnázium értesítője az 1914–915. iskolai évről. Ungvár: Az Ungmegyei Könyvnyomda R.-T. nyomdája.
Románecz Mihály. 1916. Harctéren lévő fiaimhoz. In Az ungvári kir. kath. főgimnázium értesítője az 1915–916. iskolai évről. Közli Románecz Mihály igazgató. 4–7. Ungvár: Nyomatott az Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság könyvnyomdájában.
Románecz Mihály közl. 1918. Az ungvári királyi kat. főgimnázium értesítője az 1917–18. iskolai évről. 13–14. Ungvár – Nyomatott az Unio Könyvnyomda Részvény-Társaság könyvnyomdájában.
Szamota István. 1901a. Románecz Mihály. A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. Egyetemes Philologiai Közlöny. 572–573.
Szamota István. 1901b. Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár. Egyetemes Philologiai Közlöny. 897.
Székács József. 1887. Szerb népdalok és hősregék: Az eredetiből fordította Székács József. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda.
Tordai György. 1895. A pancsovai állami főgymnasium története. In A pancsovai magyar királyi állami főgymnasium értesítője az 1894/5. Tanévről: Közzéteszi Tordai György igazgató. 3–31. Pancsova: Nyomatott Wittigschlager K.-nál.
Megjelent
15. 07. 2015.
Folyóirat szám
Rovat
Članci