PENAVIN OLGA ÉS A CSŰRY-ISKOLA

István HOFFMANN

Absztrakt


Csűry Bálint az 1930-as években jelentős tudományos programot hirdetett meg a magyar népnyelvkutatás fellendítésére. A Debreceni Egyetem professzoraként e programhoz hallgatókat választott ki és készített fel a tudományos kutatómunkára. Létrehozta a Debreceni Népnyelvkutató Intézetet, megalapította a Magyar Népnyelv című tudományos folyóiratot. Csűry egy évtizedes egyetemi tanári működésének talán legjelentősebb tudományos eredménye a népnyelvkutató iskola létrehozása. Tanítványai különböző színtereken, többféle formában teljesítették ki mesterük programját. Penavin Olga sokszínű tudományos pályáján ugyancsak meghatározónak bizonyult ez a tudományos örökség. Életművének sokszínű tematikája, műfaji gazdagsága, interdiszciplináris jellege alapján őt tekinthetjük a Csűry-iskola legmarkánsabb képviselőjének.

Kulcsszavak


Csűry Bálint, dialektológia, népnyelvkutatás, tudománytörténet, Debreceni Egyetem

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Balassa Iván. 1939. Szerep helynevei. Magyar Népnyelv 1: 130–138.

Balassa Iván. 1982. Csűry Bálint (1886–1941). In Hagyományápolás és megújulás, szerk. Sebestyén Árpád. 35–43. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

Balassa Iván. 1988. Csűry Bálint. A Múlt Magyar Tudósai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

B. Z. 2006. Penavin Olga. http://hetnap.rs/cikk/Penavin-Olga-2965.html. (2016. okt. 20.)

Csűry Bálint. 1935–1936. Szamosháti szótár. 1–2. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Csűry Bálint. 1936. A népnyelvi búvárlat módszere. Budapest: Turul Szövetség.

Csűry Bálint. 1939. Mit akarunk? Magyar Népnyelv 1: 3–6.

DCSz. = Kálnási Árpád. 2005. Debreceni cívis szótár. Debrecen.

FTSz. = Imre Samu. 1973. Felsőőri tájszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hegedűs Attila. 2011. Csűry Bálint, a dialektológus. Magy¬ar Nyelvjárá¬sok 49: 35–40.

Imre Samu. 1940. Felsőőr helynevei. Magyar Népnyelv 2: 47–80.

Imre Samu. 1987. XX. századi tájnyelvi szótáraink. Magyar Nyelv 83 (2): 132–140.

Imre Samu. 1991. A Csűry-iskola. In Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből, szerk. Kiss Jenő–Szűts László. 298–306. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Jakab László–Keresztes László. 1990. A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 55. Debrecen.

Kálnási Árpád. 1998. Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 72. Debrecen.

Kovács Endre–Penavin Olga. 1988. Doroszló (Doroslovo) földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 13. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Lukács Melinda. 2012. Csupa fehér. http://www.magyarszo.com/hu/2012_11_05/kultura_irodalom/34098/Csup. (2016. okt. 20.)

Matijevics Lajos–Penavin Olga. 1986. Bácska történeti víznevei. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

OrmSz. = Ormánysági szótár. 1952. Kiss Géza szótári hagyatékából szerkesztette Keresztes Kálmán. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Penavin Olga. 1965–1969. Kórógyi szójegyzék 1–4. Magyar Nyelvjárások 11: 95–102, 13: 156–160, 14: 104–108, 15: 132–137.

Penavin Olga. 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga. 1969. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék.

Penavin Olga. 1976. Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladásdalok. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga. 1981. A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kóró¬gyon). Újvidék: Forum Könyvkiadó–Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga. 1984a. Gombos (Bogojevo) földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 10. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga. 1984b. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Penavin Olga. 1984c. Jugoszláviai magyar népmesék. Budapest–Újvidék: Akadémiai Kiadó–Forum.

Penavin Olga. 1985. Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 11. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék.

Penavin Olga. 1988. Bezdán földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 12. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga. 1991. Rá lehet tenni egy egész életet. In A nyelvészetről – egyes szám, első személyben, szerk. Sz. Bakró-Nagy Marianne–Kontra Miklós. 199–203. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1976 [1977]. Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 2. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1978. A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1979. Ada és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 4. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1980. Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 5. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1981. Szenttamás földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 6. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos. 1982. Temerin és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 7. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Penavin Olga–Matijevics Lajos–Mirnics Júlia. 1975. Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1. Újvidék: Hungarológiai Intézet.

Szabó István. 1982. Csűry Bálint a katedrán. In Hagyományápolás és megújulás, szerk. Sebestyén Árpád. 45–53. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

SzlavSz. = Penavin Olga, Szlavóniai (kórógyi) szótár. 1–3. 1968–1978. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Végh József. 1941–1943. Csűry Bálint. Nyelvtudományi Közlemények 51: 232–40.

Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.1-12