A „SZÉKELY EKTIVITI” ÉS „SZÉKELY AKTÍV” TÁRSASJÁTÉKOK NYELVI ANYAGA – MARKETING ÉS NYELVÉSZET KERESZTTÜZÉBEN

Katalin LAJOS

Absztrakt


A „Székely ektiviti” ötlete 2009-ben merült fel, 2011-től kereskedelmi forgalomban is kapható a társasjáték, mely elsősorban nyelvi anyagában (de szabályai egy részében is különbözik a hagyományos játéktól). Amint neve is mutatja, a székely nyelvjárás(nak tulajdonított) 100 kártyát tartalmaz, amit 2012-ben kiegészítettek még 50 kártyával az ötletgazdák. Összesen tehát 300 + 150 feladványt tartalmaz. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy mennyiben, milyen értelemben „székely” ez az anyag, nyelvi sajátosságai milyen tudatos vagy nem tudatos ideológiát tükröznek, összehasonlításként pedig az ugyanebben a kontextusban létrejött „Székely aktív” játék nyelvi anyagát is megvizsgálom. E két társasjátékot abból a szempontból is értelmezni próbálom, hogy hogyan illeszkednek választott nyelvi anyagukon keresztül abba a „márkaépítő” trendbe, ami napjainkban Székelyföldön tetten érhető a gazdaság különböző területein.


Kulcsszavak


dialektus, regionális köznyelv, nyelvi kontaktusok

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


András Hanga. 2016. Erősödik a székely identitás a fiatalok körében. (Izsák Székely Judit interjúja) http://kronika.ro/erdelyi-hirek/erosodik-a-szekely-identitas-a-fiatalok-koreben (2016. okt. 20.)

Egyed Ákos. 2006. A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Csíkszereda: Pallas-Akadémia Kiadó.

Fenyvesi Ottó. 2014. Amnesia temporis (Gondolatok egy tanulmányút kapcsán.) Penavin Olga (1916–2001) tanárnő emlékére. In: Penavin Olga a Muravidéken, szerk. Halász Albert. 33–39. Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet.

Hermann Gusztáv Mihály. 2003. Náció és nemzet: Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.

Hermann Gusztáv Mihály. 2012. Székelységtudat – mítoszokkal és mítosztalanul. Krónika. (3): 6–12.

Kordé Zoltán. 1993. A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. Aetas (3): 21–40. https://www.academia.edu/6479953/A_sz%C3%A9kely_eredetk%C3%A9rd%C3%A9s_az_%C3%BAjabb_kutat%C3%A1sok_t%C3%BCkr%C3%A9ben (2016. nov. 7.)

Péter Beáta. 2012. A bütürmec és társai, avagy a Székely Ektiviti. http://szekelyhon.ro/magazin/a-buturmec-es-tarsai 2012.01.17. [17:26] | (2016. szept. 28.)

Sántha Attila. 2014. Székely szótár. Kézdivásárhely: Havas Kiadó.

A székelyek szavai, kifejezései. Szótárkezelő: Sántha Attila http://szekelymagyar.transindex.ro/?betu=a. (2016. okt. 12.)
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.36-50