PENAVIN OLGA NÉPRAJZI TÁRGYÚ ÍRÁSAI

Csilla UTASI

Absztrakt


Penavin Olga néprajzi munkásságának legfontosabb műve, A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon) című monográfia 1981-ben jelent meg. Összegyűjtött néprajzi és folklorisztikai tárgyú írásai 1983-ban, a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének Értekezések, monográfiák című sorozatában láttak napvilágot. A teljességre törekvő kötetben a neves kutatónak az akkori Jugoszlávia területén élő magyarság népi kultúrájának mind tárgyi (életforma, szokásrend), mind pedig szellemi vonatkozásait leíró tanulmányai helyet kaptak. A dolgozat a monográfia és a néprajzi tanulmányok elméleti és szakmai alapját tárja fel.

Kulcsszavak


magyar népi kultúra, egykori Jugoszlávia, néprajz, néprajzi leírás, szintézis

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Gyáni Gábor. 2002. A nép a maga valójában. Buksz 14 (1): 30–40.

Hoppál Mihály. 2006. Az „igézés”-hiedelemkör elemei. In Hiedelem és hagyomány. 115–142. Budapest: LʼHarmattan.

Keményfi Norbert. 2006. Társadalomtörténet és néprajz. In Bevezetés a társadalomtörténetbe, szerk. Bódy Zsombor–Ö. Kovács József. Budapest: Osiris. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch06s02.html (2016. szept. 15.)

Kósa László. 2001. A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest: Osiris.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/ch06s04.html (2016. szept. 20.)

Niedermüller Péter. 2001. A régi kerékvágásban. Beszélő (július–augusztus). 53–59.

Nyisztor Tinka. 2009. Egy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozása Moldvában. Korall 35. (április): 72–98.

Penavin Olga. 1981. Nagycsaládszerkezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék: Forum.

Penavin Olga. 1983. Néprajzi tanulmányok. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Sárkány Mihály. 2000. A társadalmi néprajzi kutatás hazai története. In: Magyar Néprajz VIII.: Társadalom, főszerk. Paládi–Kovács Attila, szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó. mek.niif.hu/02100/02152/html/08/5.html (2016. október 10.)

Szabó László. 1970. A társadalomnéprajz alapvető kérdéseiről. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.80-87