LÍRAI BESZÉD ÉS NARRATÍV VÁZ

Erzsébet CSÁNYI

Absztrakt


A kutatás a lírai beszédben megjelenő narráció kérdésével foglalkozik Tolnai Ottó és a szlovén Tomaž Šalamun költészete kapcsán. Felveti a délszláv késő modernista művészeti irányok, a konceptualizmus és a neoavantgárd jegyében alkotó költők műveiben működő narratív véna esetleges dominanciájának kérdését, illetve körüljárja a történetszerűség jellegének vonatkozásait. Ennek érdekében a munkában elsősorban a versek tematikus-motivikus és szerkezeti megoldásainak eszköztárára irányul a figyelem. Előtérbe kerül a narráció dekonstrukciós eljárásainak, a fragmentáltságnak, a képi elbeszélés transzformációs mechanizmusainak, a szubjektumalkotás kérdéseinek a vizsgálata.


Kulcsszavak


líra, történetdestruálás, fragmentum, Tolnai Ottó, Tomaž Šalamun

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Bahtyin, Mihail M. 1986. A beszéd műfajai. In A beszéd és a valóság. 409–410. Budapest: Gondolat.

Eco, Umberto. 2007. Hat séta a fikció erdejében. Budapest: Európa Kiadó.

László János. 2003. Történelem, elbeszélés, identitás. In A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. 157–160. Budapest–Szeged: Gondolat Kiadói Kör–Pompeji.

Šalamun, Tomaž. 1999. Miért lettem fasiszta. Ex Symposion 26–27: http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/gonosz/Salamun/szoveg.htm (2016. aug. 10.)

Tolnai Ottó. 2011. húznak a szalonkák. In Elefántpuszi: Versek koravén gyerekeknek. Digitális Irodalmi Akadémia. (Forráskiadás: 1982. Újvidék: Forum Könyvkiadó) http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=981&secId=94631 (2014. nov. 20.)
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2016.4.96-100