KULTURÁLIS ÖNAZONOSSÁG, TÖRTÉNETI TRAUMA ÉS SZEMÉLYES ÉLETTÖRTÉNET KÖZÉP-EURÓPAI EMIGRÁNSOK ÖNÉLETRAJZAIBAN

Zoltán Z. VARGA

Absztrakt


A tanulmány a huszadik századi történelmi traumák önéletrajzi művekben való megjelenítését vizsgálja. Érdeklődése a széles vizsgálati anyagot kínáló témának egy sajátos részterületére irányul, mégpedig a történelmi, politikai okok miatt szülőföldjüket elhagyni kényszerülő szerzők autobiográfiáit elemzi. Ezeknek a műveknek a különlegessége nem csupán a történelmi trauma irodalmi feldolgozásának poétikájában rejlik, hanem a kultúraközi identitás több nézőpontú vizsgálatában. Z. Varga Zoltán írása a problematikát a Magyarországot kilencéves korában elhagyó, később az Egyesült Államokban jelentős akadémiai karriert befutó Susan Rubin Suleiman Budapest Diary című művében vizsgálja. A szülőföldjére felnőttként visszatérő szerző műve nemcsak a múlt eltemetésének kollektív történelmi traumákhoz kötődő okait kutatja, hanem az identitás regionális összetevőinek, a kelet-közép európaiságnak kulturális másságként való feltárását is megkísérli. A saját és az idegen együttes nézőpontja a személyes élettörténetre, a szülőkhöz és a gyermekkorhoz való viszony megértésére is kihat, így a múlt elbeszélt identitásként való újraírása több színtéren is zajlik.


Kulcsszavak


élettörténet, emigráció, kulturális identitás, Közép Európa, történelmi trauma

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Apter, Emily. 1994. „Comparative Exile: Competing Margins in the History of Comparative Literature”. In Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, szerk. Charles Bernheimer, 86–96. Boston: John Hopkins University Press.

Casanova, Pascale. 1999. Le république mondiale des lettres. Paris: Éditions du Seuil.

Haragos, Szidonia H. 2016. „It Isn’t Their Language in Which I Speak Their Stories”: Language, Memory, and “Unforgetting” in Susan Rubin Suleiman’s Budapest Diary. In Search of the Motherbook and Anca Vlasopolos’s No Return Address: A Memoir of Displacement. a/b: Auto/Biography Studies 31 (2): 309–32.

Hirsch, Marienne. 2008. The Generations of Postmemory. Poetics Today 29 (1): 103–28.

Karátson, Endre. 2007. Otthonok. I–II. Pécs: Jelenkor.

Lejeune, Philippe. 2003. „Az önéletírói paktum”. In Önéletírás, élettörténet, napló: Válogatott tanulmányok. Ford. Varga Róbert. 17–46. Budapest: L’Harmattan.

Moretti, Franco. 2005. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London–New York. Verso.

Polouektova, Ksenia. 2009. „Is There a Place Like Home?” Jewish Narratives of Exile and Homecoming in Late Twentieth-Century East-Central Europe”. In The Exile and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium, szerk. John Neubauer–Borbála Zsuzsanna Török. 432–69. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Seyhan, Azade. 2012. Writing Outside the Nation: Translation/Transnation. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Suleiman, Susan. 1999. Budapest Diary: In Search of the Motherbook. Texts and Contexts Series. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Suleiman, Susan. 2008. Crises of Memory and the Second World War. Boston: Harvard University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.3.8-23