INTERTEXTUALITÁS DUBRAVKA UGREŠIĆ ŠTEFICA CVEK AZ ÉLET SŰRŰJÉBEN CÍMŰ REGÉNYÉBEN

  • Gabriella DOBSZAI Josip Juraj Strossmayer Egyetem, Eszéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Eszék, Horvátország
Kulcsszavak: chiklit, intertextualitás, „magas” irodalom, meseelemek, populáris irodalom, romantikus irodalom

Absztrakt

A legnépszerűbb és legelterjedtebb kommersz irodalmi műfajok közé tartoznak a romantikus szerelmes regények, melyek olvasói számára mindig megbízhatóan ugyanazt a sematikus élményt nyújtják: szerelmi történet egy hétköznapi lány és a „hercege” között; történetük a „sors” kegyetlensége ellenére is happy enddel végződik. Dubravka Ugrešić 1981-ben megjelent Štefica Cvek u raljama života (Štefica Cvek az élet sűrűjében) című patchwork regénye a megjelenés idején a műfaj teljesen új feldolgozása volt, ma már klasszikus alkotásként tartják számon. A mű a triviális, a naiv és a dilettáns történetmesélés módozataival szembesít. Az írónő a posztmodern irodalomra jellemző intertextualitás eszközeit használva a mesei elemek és az életből vett közhelyes példák segítségével emeli ki a populáris irodalom és az ún. magas szépirodalom közötti diszkrepanciákat. A tanulmányban ezeket a szövegközti elemeket, illetve mesei jellemzőket emelem ki és próbálom feltárni felhasználásuk okát és konklúzióját Ugrešić regényében.

Hivatkozások

Bíró Ágota. 2003. Női sorsok az irodalomban. Iskolakultúra 11 http://epa.oszk.hu/00000/00011/00076/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_11_045-060.pdf (2017. jan.7.)
Coyne, Sara M.–Ruh Linder, Jennifer–Rasmussen, Eric E.–Nelson, David A.– Birkbeck, Victoria. 2016. Pretty as Princess: Longitudinal Effects of Engagement With Disney Princesess on Gender Stereotypes, Body Esteem, and Prosocial Behavior in Children. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12569/pdf (2017. febr.13.)
Kolanović, Maša. 2011. Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji: Hrvatski roman i popularna kultura u 80-ima. In Sintaksa hrvatskoga jezika. Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. 165–193. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste.
Kolanović, Maša. 2005. Presvlačenje naslovnica Vizualni identiteti „Štefica Cvek u raljama života”. http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1906&naslov=presvlacenjenaslovnica (2016. aug. 2.)
Lukić, Jasmina. 2003. Žensko pisanje i žensko pismo u devedesetim godinama. Sarajevske sveske 2. http://www.sveske.ba/bs/content/zensko-pisanje-i-zenskopismo-u-devedesetim-godinama (2016. aug. 2)
Medarić, Magdalena. 1988. Intertekstualnost u suvremenoj hrvatskoj prozi na primjeru proze Dubravke Ugrešić. In Intertekstualnost & Intermedijalnost. 109–120. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
Propp, Vlagyimir Jakovlevics. 2005. A mese morfológiája. Budapest: Osiris.
Ugrešić, Dubravka. 2004. Štefica Cvek u raljama života. Zagreb: Večernji list.
Ugrešić, Dubravka. 2004. Štefica Cvek az élet sűrűjében. Ford. Radics Viktória. Budapest: JAK–Kijárat Kiadó.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci