LADIK-TÜKÖR

  • János Vilmos SAMU Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Kulcsszavak: Ladik Katalin, önéletírás, szubjektumfilozófia

Absztrakt

Ladik Katalin megjelenés előtt álló önéletrajzi prózájának, a Vadhús előzményének tekinthető Élhetek az arcodon? című kötet éppen tíz éve látott napvilágot. A tanulmány az önéletírás konvenciói tekintetében módfölött rendhagyó könyv szubjektumfilozófiai implikációit bontja ki. Az olvasat értelmében a multimediális megjelenés által is árnyalt szöveg bonyolult kérdésstruktúrája a befogadás viszonyaira is kihat, kiazmikus szerkezete a saját Másik, a belső idegen, az extimitás tapasztalatával szembesíti az olvasót.

 

Hivatkozások

Bakker, Scott R. 2017. On Alien Philosophy. Journal of Consciousness Studies 24 (1–2): 31–52.
Benveniste, Émile. 2002. Szubjektivitás a nyelvben. Ford. Z. Varga Zoltán. In A posztmodern irodalomtudomány kialakulása, szerk. Bókay Antal–Vilcsek Béla–Szamosi Gertrúd–Sári László. 59–65. Budapest: Osiris Kiadó.
Bruss, Elisabeth. 1980. Eye for I. In Autobiography: Essays Theoretical and Critical, szerk. Olney, James. 296–321. Princeton: Princeton University Press.
Caputo, John D. szerk. 2004. Deconstruction in a Nutshell. New York: Fordham University Press.
Derrida, Jacques. 1993. Memoirs of the Blind – The Self Portrait and Other Ruins. Chicago: University of Chicago Press.
Derrida, Jacques. 2007. What Comes Before the Question. https://www.youtube.com/watch?v=Z2bPTs8fspk (2017. ápr. 25.)
Eakin, Paul. 1988. How Our Lives Become Stories Making Selves. Princeton: Princeton University Press.
Gusdorf, George. 1980. Conditions and Limits of Autobiography. In Autobiography: Essays Theoretical and Critical, szerk. James Olney. 28–48. Princeton: Princeton University Press.
Hózsa Éva. 2007. Önéletrajziság és függönyhatárok: A közvetítés „Ladik Katalin”-látványai. In Önmegalkotás és rálátás. Kód, kultúra, irodalom, régió II., szerk. Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Horváth Futó Hargita. 17–34. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Ladik Katalin. 2007. Élhetek az arcodon? Budapest: Nyitott Könyvműhely.
Lejeune, Philippe. 2003a. Az önéletírói paktum. In Önéletírás, élettörténet, napló, szerk. Z. Varga Zoltán. 17–46. Budapest: L’Harmattan.
Lejeune, Philippe. 2003b. Még egyszer az önéletírói paktumról. In Önéletírás, élettörténet, napló, szerk. Z. Varga Zoltán. 225–245. Budapest: L’Harmattan.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci