HUNGARIZMUSOK DMITRO KESELJA KÁRPÁTALJAI UKRÁN ÍRÓ MŰVEIBEN

Diána HULPA

Absztrakt


A kutatás célja bemutatni két történelmileg egymás mellett élő nép, a kárpátaljai magyar és ukrán (ruszin), egymásra gyakorolt kulturális, nyelvi stb. hatását. A vizsgálathoz Dmitro Keselja ukrán (ruszin) író prózáját választottam. A kutatás leíró módszert alkalmaz. Következtetése, hogy a történelmi együttélés, a társadalmi és politikai hatások stb. eredményeként mindkét kultúra hatott egymásra, alakítva, gazdagítva egymás világlátását. Ezt bizonyítja az összegyűjtött bőséges anyag is. A kutatás segíthet tisztázni a sokszor kibékíthetetlen történelmi, kulturális vitákat, amelyek elkerülhetetlenül jelen vannak egy olyan többnemzetiségű régióban, mint Kárpátalja.


Kulcsszavak


hungarizmus, magyar–ukrán nyelvi kontaktusok, történelmi együttélés, lexikai magyarizmusok

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Csendej, Ivan. 1978. Благодатної і щасливої! Кешеля Д. Дерево зеленого дощу. Ужгород: Карпати.

Ihnatovics, Olekszandra. 2007. Край долі Дмитра Кешелі. Науковий Вісник Ужгородського Університету 15. 138–141.

Ihnatovics, Olekszandra. 2013. Літературні портрети. Ужгород: Ліра.

Keselja, Dmitro. 1997. Жіванський світ. Ужгород: Патент.Патент.

Keselja, Dmitro. 1999. Збийвіч, або ж кіна не буде. Ужгород: Поличка Карпатського Краю.

Keselja, Dmitro. 1982. Колиска сонця. Ужгород: Карпати.

Keselja, Dmitro. 2003. Чим би не бавилися пани, лем би не було війни. Мукачево: Карпатська Bежа.

Keselja, Dmitro. 2004. І в смерті були твої очі. Ужгород: ГРВВУПресІнф.

Keselja, Dmitro. 2011. Запишіть у свідки мої сльози. Ужгород: Патент.

Lizanec, Péter. 1970. Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyaga alapján). Ungvár: Kárpátaljai Területi Nyomda.

Pap, Vaszil. 2005. Реальний і віртуальний світ Дмитра Кешелі. Ужгород: Мистецька Лінія.

Prozor, Natália. 2006. Погляди Івана Огієнка на вульгаризми в українській мові в контексті сучасної стилістичної науки. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). 10. 118–132.

Új Magyar Lexikon 3. kötet, G–J. 1962. Budapest: Akadémiai Kiadó.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/hk.2017.3.120-137