A NEM LÁTOTT KÉPEK VIZUÁLIS POÉTIKÁJA

  • Attila THIMÁR Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Piliscsaba, Magyarország
Kulcsszavak: Berzsenyi, vizualitástörténet, verselemzés, romantika, poétika

Absztrakt

A magyar irodalom romantikus időszakában különösen fontossá váltak azok a művek, amelyekben a verbális és vizuális területek össze tudtak kapcsolódni, és különös kihívást jelentett a vizuális elemek verbális tolmácsolásának feladata. Berzsenyi Dániel nagyon fogékony volt erre fő versíró korszakában csakúgy, mint később, amikor elméleti dolgozatait írta, s élete végén is a Poétai harmonistika című nagy értekezésében. A bonyhai grotta című verse jó példa a látható és kimondható világ összekapcsolásának költői megvalósítására, sőt eközben a „nem látott kép” verbális visszaadásának kérdéskörére is. Arra az alkalomra készült, amikor egy erdélyi grófnő megfogadta, hogy márványba véseti Berzsenyi A melancholia című versét, s elhelyezi azt egy külön erre a célra épített barlangban. A költőnek úgy kellett megformálnia művét, hogy sosem látta sem a leendő barlangot, sem magát a grófnőt. E tanulmány ennek a különös vizuális poétikai a helyzetnek tanulságait elemzi összevetve az előzményvers és A bonyhai grotta látványszerkezetét.

 

Hivatkozások

Berzsenyi Dániel. 1985. Művei, s. a. r. Orosz László. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Berzsenyi Dániel. 2014. Levelezése, s.a.r. Fórizs Gergely. Budapest: Editio Princeps Kiadó.
Fórizs Gergely. 2009. „Álpeseken Álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben. Budapest: Universitas Kiadó.
Sz. Gábor Ágnes. 2006. Egy poétai kompliment története. Irodalomtörténeti Közlemények 110 (1–2): 153–183.
Kölcsey Ferenc.1979. Recensió. In Válogatott művei, vál., szerk. Fenyő István. 236–245. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Onder Csaba. 2007. A Bonyhai grotta, a Melancholia – Berzsenyi Dániel. In Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor. 323–342. Budapest: Ráció Kiadó.
Szegedy-Maszák Mihály. 2007. Nem látott képek, nem hallott dallamok. In Szó, kép, zene. 155–176. Pozsony: Kalligram Kiadó.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci