SZOCIÁLIS DEFEKTUS ÉS PARTIKULARITÁS ĐURĐICA STUHLREITER GYEREKKÖNYVEIBEN

  • Éva HÓZSA Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Kulcsszavak: trauma, fogyatékkal élés, referencialitás, gyermeki séma, lázadás

Absztrakt

A huszonegyedik század olvasója számos változást tapasztal a gyerek-, különösen pedig az ún. „young adult” irodalomban, a gyerekirodalom terminus több szempontból túl szűk és pontatlan. A műfajok és témák átalakulnak, a trendek, a képi megközelítések dinamikusan változnak. Ahhoz, hogy a kortárs magyar, illetve a vajdasági magyar „határátlépések” dilemmáit felvessük, egyre gyakoribb összehasonlító kitekintésre van szükség. Ez a tanulmány a mai horvát gyerek- és ifjúsági könyvek egyik szerzőjének problémacentrikus, tabutörő szövegeit vizsgálja. Đurđica Stuhlreiter kötetei közül a Gašpar i prijatelji kerül előtérbe, amelynek középpontjában egy némaságba burkolózó, az állatok világába menekülő hallássérült kisfiú metamorfózisa áll. A dolgozat hősiség és identitáskeresés diskurzusát, a felnőtt és a gyermeki létforma problémáit, valamint az írói opus magyar irodalomban is aktuális kérdéseit érinti.

 

Hivatkozások

Bakota, Lidija–Majdenić, Valentina. 2017. Komparativna analiza udžbenika na hrvatskom i na srpskom jeziku iz perspektive književne ekologije i zoolingvistike. Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku (Rukopis, izlaganje na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Subotici, 19. 10. 2017.)
Balog, Zvonimir. 2011. AnaTomiJa. Crvenšlapica. Zagreb: Školska knjiga.
Borók Szabolcs: 2008. Gabriele Thuller Hogyan ismerjük fel? Művészet és giccs. Szépirodalmi Figyelő (2): 94–95.
Czomba Magdolna. 2016. Anyaság, lányság, árvaság. Tóth Krisztina: A lány, aki nem beszélt. Illusztrálta: Makhult Gabriella. Alföld (9): 102–105.
Grković-Janović, Snežana. 2002. Ukradeno proljeće. Zagreb: Školska knjiga.
Herczeg-Szép Szilvia. 2017. „Érdemes kockázatot vállalni”. Herczeg-Szép Szilvia körinterjúja gyerekkönyvkiadók szerkesztőivel. Alföld (9): 34–46.
Herédi Károly. 2015. Vajdasági gyerekkönyvek – 2014. Akarsz-e játszani robotosat, szótekergetést, válást és halált? Csík Mónika: Pópopó és Totyka. Életjel, Szabadka. Híd (11): 87–91.
Hranjec, Stjepan. 2004. Dječji hrvatski klasici. Zagreb: Školska knjiga.
Hranjec, Stjepan. 2017. Male priče o velikim stvarima. Pogovor. In Stuhlreiter, Đurđica. Pričam ti priču. 93–97. Zagreb: ALFA.
Jaspers, Karl. 1989. Bevezetés a filozófiába. Ford. Szathmáry Lajos. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Komáromi Gabriella. 2014. Janikovszky Éva. Pályakép mozaikokban. Budapest: Móra Könyvkiadó.
Lovász Andrea. 2015. Felnőtt gyerekirodalom. Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon. Budapest: Cerkabella Könyvkiadó.
Mörike, Eduard. 1983. Mozart prágai utazása. Ford. Lengyel Balázs. In A XIX. századi német elbeszélők, vél. Györffy Miklós. 543–608. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Novák András. 2017. A repülés mitológiája. Szigeti Kovács Viktor: Lúna gyermekei. Bárka (3): 87–88.
Pompor Zoltán. 2008. A hétfejű szeretet: Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélő művészetében. Budapest: Kiss József Könyvkiadó.
Stuhlreiter, Đurđica. 2007. Juma. Split: Naklada Bošković.
Stuhlreiter, Đurđica. 2012. Kao da se ništa nije dogodilo. Zagreb: Algoritam.
Stuhlreiter, Đurđica. 2016. Gašpar i prijatelji. Split: Naklada Bošković.
Stuhlreiter, Đurđica. 2017. Pričam ti priču. Zagreb: ALFA.
Utasi Anikó. 2015. Gyermekkönyv és illusztrációja: A Janikovsky–Réber-„képeskönyvekről”. Létünk (4): 121–128.
Žižek, Slavoj. 1997. Az inherens törvényszegés avagy a hatalom obszcenitása. Ford. Csabai Márta. Thalassa (1): 116–130.
Megjelent
30. 01. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
Članci