Ellenőrizze, mielőtt elküldi…

Kérjük a Hungarológiai Közlemények szerzőit, hogy kéziratuk benyújtása előtt töltsék ki az alábbi űrlapot, amelynek segítségével ellenőrizhetik, megfelel-e szövegük a folyóirat alapvető formai követelményeinek.

☐ A szöveg beleillik a folyóirat koncepciójába.
☐ A dolgozat sem teljes egészében, sem módosított formában nem jelent meg más kiadványban.
☐ A dolgozat etikai vétséget nem tartalmaz.
☐ Az első oldalon lapalji jegyzetben fel van tüntetve a projektumi kutatást támogató intézmény teljes hivatalos megnevezése és a projektum száma.
☐ Konferencia-előadás esetén a szöveg első oldalán lapalji jegyzetben fel van tüntetve a tanácskozás címe, a szervező intézmény megnevezése, székhelye, valamint a tanácskozás megtartásának színhelye és időpontja.
☐ A dolgozat címe tárgyszerű.
☐ A szöveget 800–1000 leütésnyi tartalmi összefoglaló vezeti be, amely kitér a kutatás tárgyára és módszerére, kitűzött céljára és eredményére.
☐ A dolgozat el van látva kulcsszavakkal, amelyek száma legfeljebb 5.
☐ A kulcsszavak nemzetközileg alkalmazott fogalmakat tartalmaznak.
☐ A tanulmány főszövegének maximális terjedelme nem haladja meg a 30 000 leütést, szóközökkel.
☐ A kézirat megfelel a részletes szerkesztési utasításoknak, különös tekintettel a hivatkozás módjára és az irodalomjegyzék összeállítására.
☐ Az idézeteket megfelelő módon jelölték.
☐ A dolgozat helyesírási és nyelvhelyességi szempontból kifogástalan.
☐ A dolgozathoz címmel ellátott angol, valamint szerb nyelvű rezümé és kulcsszavak járulnak.
☐ A dolgozatot kísérő e-mailben fel van tüntetve a szerzőt foglalkoztató intézmény neve és postacíme magyarul, szerbül és angolul.