ÚTMUTATÓ A LEKTOROKNAK/RECENZENSEKNEK

Kérjük, csak abban az esetben vállalja el a lektori jelentés/recenzió megírását, ha megbizonyosodott róla, hogy:
– a véleményezésre kapott munka az ön szakterületéhez tartozik,
– nincs semmiféle összeférhetetlenség, amely kizárná a bírálat elkészítését.

Kérjük, a dolgozatot a folyóirat űrlapjának kitöltésével véleményezze, és a következő szempontokat vegye figyelembe:

– Beleillik-e a dolgozat a folyóirat koncepciójába?
– Indokolt-e a tudomány számára a téma kutatása/feldolgozása?
– A dolgozat rezüméje a téma és a módszer tömör összefoglalását fogalmazza-e meg?
– A kulcsszavak megfelelnek-e a nemzetközi normáknak?
– A dolgozat újszerűsége, illetve a témaválasztás, a feldolgozásmód, a meglévő eredmények értelmezése és a következtetések megfelelnek-e a tudományos dolgozat kritériumainak?
– A feldolgozás elmélyült kutatáson alapul-e?
– A dolgozat nyelvezete megfelel-e a tudományosság követelményeinek?
– Megfelelő-e a szakirodalom felhasználása (újdonság, konzekvens fogalomhasználat, nemzetközi jelleg, folyóirat-hivatkozások)?
– A dolgozat formai kialakítása megfelel-e a követelményeknek?

Kérjük, nyilatkozzon arról is, hogy
– a dolgozat megfelel-e az etikai követelményeknek,
– és hogy a dolgozat írójának kiléte az ön számára ismert-e.

A dolgozatot értékelje egy 1-től 10-ig terjedő skálán, valamint egyértelműen fogalmazza meg, hogy közlését
– ajánlja,
– átdolgozásokkal ajánlja,
– nem ajánlja.

Ha a dolgozatot módosításokkal javasolja megjelentetésre, vagy elutasítja, feltétlenül indokolja meg. Észrevételeit, megjegyzéseit, javaslatait (ha vannak), legfeljebb 1000 leütésnyi terjedelemben fogalmazza meg (indokolt esetben lehet hosszabb).

A recenzeálás/lektorálás anonim. Nevét, munkahelyének adatait és munkahelyi beosztását/tisztségét a szerkesztőségi dokumentációban őrizzük. Véleményét azonban – nevének feltüntetése nélkül – megküldjük a dolgozat írójának.

A recenzensek/lektorok listáját évente egyszer, a folyóirat 4. számában tesszük közzé.