Címmutató böngészése


 
Kiadás Cím
 
évfolyam 16, szám 2 (2015) A BÁCS-BODROG MEGYEI IRODALMI TÁRSASÁG A POLGÁRI SZOKÁSKULTÚRA ÉS A PEREMVIDÉKI LÉT SZORÍTÁSÁBAN Absztrakt   PDF
Ferenc NÉMETH
 
évfolyam 16, szám 1 (2015) A BRANČIĆ–DERA-FÉLE SZERB–MAGYAR SZÓTÁR HUNGARIZMUSAI Absztrakt   PDF
Béla CSORBA
 
évfolyam 17, szám 3 (2016) A DIGITÁLIS SZÖVEGEK OLVASÁSI STRATÉGIÁI Absztrakt   PDF
Márta TÖRTELI TELEK
 
évfolyam 17, szám 3 (2016) A DOKTOR SZÉLPÁL MARGIT ÉS KRITIKUSAI Absztrakt   PDF
Andrea BALOGH
 
évfolyam 17, szám 4 (2016) A folyóirat recenzensei/lektorai 2016-ban Absztrakt   PDF
- -
 
évfolyam 18, szám 4 (2017) A HUMOR STÍLUSALAKZATAI SZABÓ MAGDA LEVELESKÖNYVÉBEN Absztrakt   PDF
Julianna LŐRINCZ
 
évfolyam 17, szám 3 (2016) A KÉTNYELVŰ LAP MODELLJE A JUGOSZLÁVIAI/VAJDASÁGI MAGYAR KULTÚRÁBAN Absztrakt   PDF
Julianna ISPÁNOVICS CSAPÓ
 
évfolyam 16, szám 2 (2015) A KISVÁROS POÉTIKÁJA 1. Absztrakt   PDF
Ágnes Klára PAPP
 
évfolyam 16, szám 3 (2015) A KISVÁROS POÉTIKÁJA 2. Absztrakt   PDF
Ágnes Klára Papp
 
évfolyam 16, szám 2 (2015) A KÓDVÁLTÁS LEXIKAI-SZEMANTIKAI ASPEKTUSAI A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVBEN Absztrakt   PDF
Ilona RAJSLI
 
évfolyam 18, szám 4 (2017) A KONTEXTUÁLÁS MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI EGY ROMÁN NYELVŰ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETBEN Absztrakt   PDF
Ferenc VINCZE
 
évfolyam 17, szám 2 (2016) A KORA ÚJKORI POPULÁRIS KULTÚRA VÁLTOZATAI ANGLIÁBAN Absztrakt   PDF
Natália PIKLI
 
évfolyam 16, szám 3 (2015) A KÖZVETETT BESZÉDAKTUSOK Absztrakt   PDF
Irén Láncz
 
évfolyam 17, szám 3 (2016) A KULTURÁLIS GRAVITÁCIÓ MODELLJÉNEK BEMUTATÁSA Absztrakt   PDF
Melinda SZARVAS
 
évfolyam 16, szám 1 (2015) A MAGYAR FORDÍTÁSIRODALOM ARANYKORAI Absztrakt   PDF
Andrea PAPP
 
évfolyam 18, szám 1 (2017) A MAGYAR LÁB ÉS A SZERB NOGA VEZÉRSZAVÚ FRAZÉMÁK KONTRASZTÍV VIZSGÁLATA Absztrakt   PDF
Edit ANDRIĆ, Szabina HALUPKA REŠETAR
 
évfolyam 16, szám 1 (2015) A MAGYAR NYELV AREÁLIS EURÓPAISÁGA Absztrakt   PDF
László MOLNÁR CSIKÓS
 
évfolyam 16, szám 4 (2015) A MAGYAR SZEM, ILLETVE A SZERB OKO LEXÉMA ÖSSZEVETŐ SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLATA Absztrakt   PDF
Edit Andrić
 
évfolyam 18, szám 1 (2017) A MÉMEK MINT AZ INTERNETES FOLKLÓR RÉSZEI Absztrakt   PDF
György MOLNÁR, Zoltán SZŰTS, Márta TÖRTELI TELEK
 
évfolyam 16, szám 4 (2015) A MONDATSZERKEZETEK SZEMANTIKAI INTERPRETÁCIÓJA Absztrakt   PDF
Irén Láncz
 
évfolyam 18, szám 4 (2017) A NEM LÁTOTT KÉPEK VIZUÁLIS POÉTIKÁJA Absztrakt   PDF
Attila THIMÁR
 
évfolyam 18, szám 4 (2017) A NYELV REJTETT TARTOMÁNYAI Absztrakt   PDF
István VÖRÖS
 
évfolyam 17, szám 4 (2016) A NYELVJÁRÁSOK TÉMAKÖRE NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI ÉS VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVBEN Absztrakt   PDF
Krisztina SZÉCSÉNYI
 
évfolyam 16, szám 1 (2015) A NYELVPOLITIKA MINT A FEGYVERES KONFLIKTUS (EGYIK) ÜRÜGYE UKRAJNÁBAN Absztrakt   PDF
István CSERNICSKÓ
 
évfolyam 16, szám 3 (2015) A NYELVVÁLTOZATOK STILISZTIKAI SZEREPE SZÉKELY CSABA "VITÉZ MIHÁLY" CÍMŰ KOMIKUS TÖRTÉNELMI TRAGÉDIÁJÁBAN Absztrakt   PDF
Ibolya Czetter
 
1 - 25 of 108 tételek 1 2 3 4 5 > >>