Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
God. 3, Br. 4 (2010) Adaptacija dece jaslenog uzrasta u kontekstu teorije afektivne vezanosti: iskustva predškolskih ustanova Srema Apstrakt   PDF
Olgica Stojić, Spomenka Divljan, Neda Avramov
 
God. 6, Br. 3 (2013) Analiza interakcija prediktora u modelima linearne regresije: primer stranačke evaluacije Apstrakt   PDF
Janko Međedović
 
God. 6, Br. 3 (2013) Analiza vremena reakcije modelovanjem linearnih mešovitih efekata Apstrakt   PDF
Jelena Radanović, Nemanja Vaci
 
God. 2, Br. 4 (2009) Autobiografska memorija i Eriksonovi stadijumi psihosocijalnog razvoja Apstrakt   PDF
Ljiljana Mihić, Kristina Krstić, Ivana Ignjatović
 
God. 2, Br. 4 (2009) Bazična struktura ličnosti i kriminalitet Apstrakt   PDF
Janko Međedović
 
God. 9, Br. 2 (2016) BAZIČNE CRTE LIČNOSTI KAO KORELATI IMPLICITNIH PREDRASUDA Apstrakt   PDF (English)
Maša Pavlović, Danka Purić
 
God. 4, Br. 1 (2011) Blic sećanja - sećanja na izuzetne društveno-političke događaje Apstrakt   PDF
Milena Dulanović, Nebojša Petrović
 
God. 5, Br. 1 (2012) Can automatic thoughts and test anxiety explain school success and satisfaction in adolescents? Apstrakt   PDF (English)
Lence Miloseva
 
God. 5, Br. 2 (2012) Crta anksioznosti kao moderator efekta dve faze dentalne operacije na vagalnu aktivaciju Apstrakt   PDF (English)
Domagoj Švegar, Asmir Gračanin, Ivan Brakus, Irina Filipović Zorec, Marko Tončić
 
God. 5, Br. 3 (2012) Da li je jednakost u pokazivanju ljubavi važna za zadovoljstvo brakom? Apstrakt   PDF (English)
Aleksandra Huić, Željka Kamenov, Margareta Jelić
 
God. 8, Br. 2 (2015) DECA KAO (KO)ISTRAŽIVAČI: PARTICIPATIVNA ISTRAŽIVANJA I NAJBOLJI INTERES DETETA Apstrakt   PDF
Jelena Vranješević
 
God. 4, Br. 1 (2011) Dimenzije ličnosti Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje i atribucioni stilovi kao prediktori strategija prevladavanja stresa Apstrakt   PDF
Dragana Brdarić
 
God. 1, Br. 3-4 (2008) Dimenzije seksualnog ponašanja Apstrakt   PDF
Bojana Dinić, Goran Knežević
 
God. 6, Br. 4 (2013) Dinamičko procenjivanje zone narednog razvoja testom za ispitivanje prvaka-1 (TIP-1) Apstrakt   PDF
Slađana Luković, Aleksandar Baucal, Branka Tišma
 
God. 7, Br. 3 (2014) DISTINKTIVNI PROFIL PORODICA AKADEMSKI DAROVITIH ADOLESCENATA Apstrakt   PDF
Jasmina Pekić, Jasmina Kodžopeljić
 
God. 9, Br. 2 (2016) DVA TIPA LIČNOSTI MEĐU OSUĐENICIMA: RAZLIKE U PSIHOPATIJI, AGRESIVNOSTI I KRIVIČNIM DELIMA Apstrakt   PDF
Bojana Dinić, Jelena Barna, Biljana Trifunović, Aleksandra Angelovski, Selka Sadiković
 
God. 4, Br. 4 (2011) Dve kategorije ili jedna dimenzija: taksometrijske analize modaliteta rizičnog ponašanja Apstrakt   PDF
Petar Čolović
 
God. 9, Br. 3 (2016) EFEKAT ETIČKE POZICIJE I EDUKACIJE NA ETIČKA UVERENJA PSIHOLOGA KOJI SE BAVE PSIHOTERAPIJOM U SRBIJI Apstrakt   PDF
Nikola M. Petrović
 
God. 3, Br. 1 (2010) Efekat implicitne kauzalnosti kod dece i odraslih Apstrakt   PDF
Agota Major, Fabia Franco, Marija Zotović
 
God. 10, Br. 1 (2017) EFEKTI BRAČNOG LOKUSA KONTROLE NA PERCEPCIJU KVALITETA BRAČNOG ODNOSA KOD ŽENA Apstrakt
Jelena Šakotić-Kurbalija, Dragan Kurbalija, Jovana Jestrović, Ivana Mihić
 
God. 4, Br. 3 (2011) Efekti nezaposlenosti i faktori aktivizma u ponovnom zapošljavanju Apstrakt   PDF
Nebojša Majstorović
 
God. 6, Br. 4 (2013) ERP korelati placebo i 'anti-placebo' efekata Apstrakt   PDF (English)
Mikloš Biro, Vanja Ković, Zdenka Novović, Jovana Pejović, Jelena Sokić, Platon Sovilj
 
God. 6, Br. 1 (2013) Evaluacija edukacije i indirektnog kontakta kao strategija promene stavova prema osobama sa psihijatrijskom dijagnozom Apstrakt   PDF
Tanja Bošković
 
God. 6, Br. 2 (2013) Evaluacija interventnog programa prevladavanja osećanja kod dece na ranom osnovnoškolskom uzrastu Apstrakt   PDF
Aleksandra Jovanović Magyar
 
God. 9, Br. 3 (2016) EVALUACIJA PROGRAMA ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA ISHRANE KOD ADOLESCENATA Apstrakt   PDF
Dušanka Đurović, Biljana Trifunović, Jelena Barna, Alessandra Pokrajac-Bulian
 
1 - 25 od 199 stavke/a 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>