Pretraga


 
Broj časopisa Naslov
 
God. 7, Br. 3 (2014) SOCIODEMOGRAFSKI I PSIHOLOŠKI KORELATI ŠKOLSKOG USPEHA Apstrakt  PDF
Dušana Šarčević, Aleksandar Vasić
 
God. 2, Br. 1 (2009) Osobine ličnosti i ponašanje vozača u saobraćaju Apstrakt  PDF
Sonja Vukobrat, Dušanka Mitrović
 
God. 6, Br. 2 (2013) Osobine ličnosti i asertivnost kao prediktori samopoštovanja i socijalne anksioznosti Apstrakt  PDF
Milana Alinčić
 
God. 9, Br. 2 (2016) OSOBINE LIČNOSTI, NAČINI KAŽNJAVANJA I ŠKOLSKA NEDISCIPLINA Apstrakt  PDF
Ilija Milovanović, Jasmina Pekić, Jasmina Kodžopeljić
 
God. 6, Br. 2 (2013) Inkrementalna valjanost zadovoljstva životom u odnosu na osobine ličnosti u predikciji stilova humora Apstrakt  PDF
Sonja Vukobrat
 
God. 2, Br. 4 (2009) Osobine ličnosti kao prediktori zadovoljstva poslom Apstrakt  PDF
Jelena Matanović
 
God. 6, Br. 1 (2013) Prediktivnost osobina ekstraverzije, savesnosti i neuroticizma za različite tipove motivacije za rad Apstrakt  PDF
Jasmina Knežević
 
God. 2, Br. 1 (2009) Inteligencija i osobine ličnosti kao prediktori uspešnosti muzički darovitih srednjoškolaca Apstrakt  PDF
Jasmina Pekić
 
God. 3, Br. 2 (2010) Struktura stavova o inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj: pilot studija Apstrakt  PDF
Siniša Subotić
 
God. 3, Br. 2 (2010) Osobine ličnosti, pol i starost kao prediktori zdravstveno-rizičnih ponašanja Apstrakt  PDF
Biljana Obradović, Bojana Dinić
 
God. 3, Br. 1 (2010) Osobine ličnosti, životni događaji i anksioznost adolescenata Apstrakt  PDF
Mia Marić
 
God. 4, Br. 3 (2011) Prevladavanje stresa u adolescenciji: relacije sa karakteristikama ličnosti i mentalnim zdravljem Apstrakt  PDF
Marija Zotović, Jelica Petrović
 
God. 5, Br. 4 (2012) Psihopatija i osobine ličnosti kod heroinskih zavisnika u tretmanu i opšte populacije Apstrakt  PDF
Andrea Dujmović, Petar Čolović
 
God. 5, Br. 2 (2012) Vrste karijernog fidbeka i osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti u karijernom odlučivanju Apstrakt  PDF
Dragana Mitrić-Aćimović, Bojana Dinić
 
1 - 14 od 14 stavke/a

Saveti za pretraživanje:

  • Pojmovi koji se pretražuju su neosjetljivi na veličinu slova
  • Kao rezultat se vraćaju samo članci koji sadrže sve izraze u upitu
  • Višestruke reči kombinujte sa ILI da biste pronašli članke koji sadrže jedan od pojmova; npr. edukacija ILI istraživanje
  • Koristite zagrade da biste kreirali više složenijih upita; npr. arhiva ((časopis ILI konferencija) NE radnja)
  • Tražite tačnu frazu stavljajući je u navodnike; npr. "naučna fantastika"
  • Isključite reč dodavajući joj - ili NE; npr. online -politika ili online NE politika
  • Koristite * u izrazu kao zamenski znak za bilo koji niz znakova; npr. soci* pronaći će dokumente koji sadrže "sociološka" ili "socijalna".