Спонзори и финансијери часописа

Издавач

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан

Филозофски факултет у Новом Саду