ЗНАЧЕЊСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ТРИ ПРАСЛОВЕНСКА ТЕРМИНА ЗА ЗАКЛЕТВУ У СЛОВЕНАЧКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ ДО XVII ВЕКА

Соња Манојловић

Апстракт


У раду се одређује значењски однос између три прасловенска термина за заклетву (*rota, *prisęga и *klętva) и заклињање (*rotiti (se), *prisęgati и *klęti (se)), а затим се њихов развој прати у словеначком и руском језику до XVII века, на основу писаних споменика ова два језика. Значења се утврђују на основу контекста. Циљ је утврдити да ли је постојала разлика у њиховом значењу или се радило о синонимима, као и како су се значења даље развијала. Бележе се и конструкције у којима се ови термини употребљавају.


Кључне речи


заклетва, правни термини, дијахрона семантика, словеначки језик, руски језик

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова