ТЕРМИНОЛОГИЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Љиљана Матић

Апстракт


Овај рад се бави пресеком стања терминологије библиотекарства на српском језику и анализом терминолошког система насталог преплитањем библиотекарства и информатике последњиx неколико деценија. Терминологија библиотекарства посматра се као карактеристика језика струке. Истраживање је спроведено на корпусу који је искључио изразито библиотечке и изразито информатичке изворе, односно усмерен је на изворе који се преклапају обједињавајући оба предметна поља. Предмет рада су лексеме настале у таквом међудисциплинарном споју и њихово потврђивање, регистровање и анализа. Циљеви рада су утврђивање терминолошког статуса према понуђеним захтевима коректно сагледаног обима појма и коректно оформљеног термина, дефинисање термина лексикографском дефиницијом и уочавање синтагматских и парадигматских односа који владају у датом терминосистему. Описане су синонимске, антонимске и хипонимијске везе у систему у случају парадигматских односа, као и полисемија. Утврђени су и најчешћи модели синтагматских односа. Крајњи циљ остварен је у Речнику терминологије библиотекарства.

Кључне речи


лексикологија, терминологија, термин, библиотекарство и информатика, библиотечки информатицизми, терминологија библиотекарства, колокација

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова