ФОНЕТСКИ И МОРФОЛОШКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ У РОМАНУ „ЂАВОЛСКА СНЕВАЧИНА” ЂУРЕ ЂУКАНОВА

Александра Стојковић

Апстракт


У раду се спроводи фонетска и морфолошка анализа романа Ђаволска сневачина Ђуре Ђуканова с циљем да се утврди који се дијалектизми у овом делу срећу, ко их употребљава, у којој мери и какви се ефекти њиховом употребом постижу. Забележени дијалектизми одлика су банатско-поморишког поддијалекта шумадијско-војвођанског дијалекта.

Кључне речи


дијалекатска књижевност, дијалектологија, фонетика, морфологија, шумадијско-војвођански дијалекат, говор Мокрина

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова