ФОНЕТСКИ И МОРФОЛОШКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ У РОМАНУ „ЂАВОЛСКА СНЕВАЧИНА” ЂУРЕ ЂУКАНОВА

  • Александра Стојковић Александра Стојковић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад Србија
Кључне речи: дијалекатска књижевност, дијалектологија, фонетика, морфологија, шумадијско-војвођански дијалекат, говор Мокрина

Сажетак

У раду се спроводи фонетска и морфолошка анализа романа Ђаволска сневачина Ђуре Ђуканова с циљем да се утврди који се дијалектизми у овом делу срећу, ко их употребљава, у којој мери и какви се ефекти њиховом употребом постижу. Забележени дијалектизми одлика су банатско-поморишког поддијалекта шумадијско-војвођанског дијалекта.
Bрој часописа
Секција
Чланци