О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ

Слађана Цукут

Апстракт


У овом раду приказани су механизми настанка неких жаргонских јединица у говору Дервенте, а с обзиром на сакупљену грађу, највише ријечи биће управо о именичкој суфиксацији, тачније, продуктивности и значењу појединих суфикса, с напоменама о семантичкој мотивацији појединих јединица. Грађа показује да су у жаргону младих Дервенћана заступљене и изведене и неизведене домаће или стране именице, глаголске лексеме у већини случајева страног су поријекла, адаптиране додавањем домаћег инфинитивног наставка или наставка неког другог глаголског обликa, док остале врсте ријечи нису нарочито заступљене. Прикупљене лексеме приложене су у виду рјечника, а значења која су наведена за сваку јединицу јесу значења која су дали сами информатори.

Кључне речи


говор младих Дервенте, жаргонска лексика, творбени модели, семантичка мотивација

Цео текст:

PDF PDF (English)

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова