PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA SEMANTIČKOM KOMPONENTOM POVRŠINE U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU

Ana Samardžić

Апстракт


U radu se u sinhronom preseku opisuju predloško-padežne konstrukcije sa semantičkom komponentom površine u srpskom i slovenačkom jeziku. Primeri za analizu ekscerpirani su iz romana Borislava Pekića Besnilo na srpskom jeziku i njegovog prevoda na slovenački jezik Steklina. Cilj kontrastivnog opisa podsistema predloško-padežnih konstrukcija dvaju jezika jeste utvrđivanje sličnosti i razlika u konkretizovanju značenja lokalizacije na površini lokalizatora na paradigmatskom planu, dok su prevodni ekvivalenti analizirani na sintagmatskom jezičkom planu.

Кључне речи


predloško-padežna konstrukcija, površina, lokalizacija, srpski jezik, slovenački jezik

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова