ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА СЕЛА БРЊИЦA У ЈУГОИСТОЧНОЈ БОСНИ

Даница Перић

Апстракт


У раду су анализиране гласовне особине говора села Брњица у југоисточној Босни. Посматра се инвентар гласова и њихов изговор, као и фонолошке алтернације карактеристичне за овај говор. Приликом анализе кориштена је дескриптивна метода традиционалне дијалектологије. Циљ рада јесте опис фонетских и фонолошких црта говора Брњице, те његово одређење у односу на сусједне говоре у Босни.

Кључне речи


дијалектологија, фонетика, фонологија, источнохерцеговачки дијалекат, ијекавскоштокавски говор

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова