ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА СЕЛА БРЊИЦA У ЈУГОИСТОЧНОЈ БОСНИ

  • Даница Перић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Др Зорана Ђинђића 2 Нови Сад Србија
Кључне речи: дијалектологија, фонетика, фонологија, источнохерцеговачки дијалекат, ијекавскоштокавски говор

Сажетак

У раду су анализиране гласовне особине говора села Брњица у југоисточној Босни. Посматра се инвентар гласова и њихов изговор, као и фонолошке алтернације карактеристичне за овај говор. Приликом анализе кориштена је дескриптивна метода традиционалне дијалектологије. Циљ рада јесте опис фонетских и фонолошких црта говора Брњице, те његово одређење у односу на сусједне говоре у Босни.
Објављено
18. 05. 2016.
Bрој часописа
Секција
Чланци