АПСОЛУТНИ ДАТИВ И ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА У "ЖИТИЈУ АРХИЕПИСКОПА ДАНИЛА II"

Бранислава Марјановић

Апстракт


У раду се на тексту Житија архиепископа Данила II анализирају синтаксич- ко-семантичке карактеристике апсолутног датива и конкурентни однос конструкције према временској зависној реченици, а потом и другим врстама зависних реченица. Пажња је посебно посвећена иновацијама које ово типично књишко средство у српскословенском језику испољава у односу на старословен- ски канон. Добијени резултати су упоређени са сличним истраживањима упо- требе апсолутног датива и њему функционално конкурентне зависне реченице у другим српскословенским текстовима како би се истакле стилске одлике језика Даниловог ученика, писца овог житија.

Употреба апсолутног датива у различитим функцијама и са различитим семантичким нијансама, као и мали број примера у којима је дошло до понародњавања ове конструкције, потврђују да текст остаје веран традицији, те да је писан вишим стилом српскословенског језика.


Кључне речи


апсолутни датив, Житије архиепископа Данила II, зависна реченица, српскословенски језик, функционални стилови

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова