ЛЕКСИКА РЕЛИГИЈСКОГ КАРАКТЕРА У РОМАНУ "КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА" БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Федор Марјановић

Апстракт


У раду је проучена употреба лексике религијског карактера у роману Како упокојити вампира Борислава Пекића. Прикупљена лексичка грађа из првих седам писама главног јунака Конрада Рутковског разврстана је у четири семантичко-асоцијативна поља са централним појмовима БОГ, ЦРКВА, ЧОВЈЕК и ЂАВО. Лексеме из посљедњег поља употребљавају се за сигнализацију фаустов- ског мотива, при чему се њихово инфернално значење приписује одређеним ликовима и темама романа. Лексеме из осталих поља, чије се значење може одредити као религијско-сакрално, махом се користе у пародијском контексту. При лексичкој анализи узето је у обзир њихово основно и текстуално значење. Такође се указује и на то како се њихово значење остварује у микроконтексту и у макроконтексту. Циљ овог истраживања је да се детаљније опишу Пекићеви стилистички начини језичког дочаравања инферналне атмосфере романа и постизања пародијског ефекта.

Кључне речи


лексика религијског карактера, Борислав Пекић, фаустовски мотив, пародија, микроконтекст, макроконтекст

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова