INTERAKCIJA RODA I JEZIKA U RAZGOVORU NASTAVNIK– UČENIK U RAZREDU: PREKIDANJA I PREKLAPANJA

  • Margareta Bašaragin ACIMSI Centar za rodne studije Dr Zorana Đinđića 1 21000 Novi Sad Srbija
Кључне речи: jezik, razgovor u razredu, rod, prekidanja, preklapanja

Сажетак

Cilj rada je da istražim oblik i funkciju razgovornih strategija prekidanja i preklapanja tokom interakcije u razredu između nastavnika i učenika i učenica i kako doprinose izgradnji različitih jezičkih, rodnih i kulturnih identiteta učenika i učenica u odeljenju na srpskom i odeljenju na mađarskom nastavnom jeziku u osmom razredu osnovne škole u Subotici (Vojvodina) u 2015. godini. Korpus empirijskih podataka čine dva video-zapisa časa maternjeg jezika u srpskom i mađarskom odeljenju osmog razreda u dve osnovne škole u Subotici. Jedinica analize je jedan IOP/E ciklus, predstavljen u razmenama, koje se sastoje od višestrukih ili prostih govorenih priloga govornika, podeljene u predikacije kao najmanje jedinice analize. Razultati pokazuju razlike u obliku i funkciji prekidanja i preklapanja kada ih izvode učenici i učenice i drugačije jezičko ophođenje nastavnica prema učenicima i učenicama. Zaključak je da razgovor u razredu čini model socijalizacije i utiče na razvoj stereotipnih verbalnih ponašanja učenika i učenica.
Објављено
17. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Чланци