ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ „ЖИТИЈА ГЕОРГИЈА КРАТОВЦА” ОД ПОПА ПЕЈЕ У СВЕТЛОСТИ ДИЈАЛЕКАТСКЕ БАЗЕ ПРЕПИСИВАЧА

Данка Урошевић

Апстракт


У раду се анализирају фонетско-фонолошке карактеристике Житија Георгија Кратовца од Попа Пеје у Атонском препису из треће четвртине XVI века. Испитивање је спроведено с циљем да се утврди однос према старословенском наслеђу, српскословенским језичким узусима и, пре свега, српским народним говорима, те да се установи, колико је то могуће, дијалекатска база преписивача.

Кључне речи


Житије Георгија Кратовца, Атонски препис, XVI век, поп Пеја, српскословенски језик, фонетика, фонологија

Цео текст:

PDF (Srpski)

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова