АНАЛИЗА ЛЕКСИКОГРАФКОГ ПОСТУПКА ПРИМЕЊЕНОГ У ШКОЛСКОМ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОМ РЕЧНИКУ

Иван Књижар

Апстракт


У раду се, уз осврт на уџбеник Messages 1, врши анализа лексикографског потупка примењеног у школском енглеско-српском речнику.

Кључне речи


глосар, лексема, лексика, лекискографија, двојезични речник

Цео текст:

PDF (Srpski)

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова