ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ПОРЕКЛОМ ИЗ ГРЧКЕ МИТОЛОГИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

Сандра Вуксан

Апстракт


У раду су са етимолошког и лексичко-семантичког аспекта анализирани фразеологизми који воде порекло из грчке митологије и старогрчке историје. Запажа се да се код ове групе фразеолошких јединица етимолошка компонента на специфичан начин одражава на лексичко-семантичку. У том смислу могуће је издвојити две скупине. Једну чине фразеологизми спецификованог лексичког састава, којим су обухваћена имена митских и историјског јунака, митолошких бића и сл. односно придеви изведени од тих имена. Они упућују на одговарајући мит и омогућују да наслутимо значење фразеологизма уколико нам је познат одговарајући историјски или митолошки контекст. У другој су групи фразеологизми неспецификованог лексичког састава, на основу којег се не може одмах закључити на који се мит или причу из историје фразеологизам односи те је и њихово значење теже одгонетнути.

Кључне речи


фразеологија, грчка митологија, старогрчка историја, порекло, значење, лексички састав

Цео текст:

PDF (Srpski)

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова