СИНДЕТСКЕ КООРДИНИРАНЕ КЛАУЗЕ У ПУБЛИЦИСТИЧКОМ СТИЛУ

Татјана Ловре

Апстракт


Предмет овог рада јесте анализа синдетских координираних клауза с везницима И, НИТИ, А, АЛИ, ДОК и ПА у публицистичком стилу, при чему је пажња усмерена, на семантичку анализу реченица и везника, учесталост употребе појединих типова, као и на степен зависности између координираних реченица.

Кључне речи


сложена реченица, координираност, синдетске клаузе, везници, семантика

Цео текст:

PDF (Srpski)

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова