ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ У ГОВОРУ РАЂЕВИНЕ <br>(на грађи из трију села: Бела Црква, Мојковић и Ставе)

  • Мирјана Петровић Савић Институт за српски језик САНУ Кнез Михаилова 36

Сажетак

У овом раду биће речи о преношењу акцента на проклитику у говору Рађевине на основу говора трију рађевских села: Бела Црква, Мојковић и Ставе. Ова појава биће посматрана по врстама речи и по типу преношења.
Bрој часописа
Секција
Чланци