Прегледај индекс наслова


 
Број часописа Наслов
 
Бр. 47 (2016) INTERAKCIJA RODA I JEZIKA U RAZGOVORU NASTAVNIK– UČENIK U RAZREDU: PREKIDANJA I PREKLAPANJA Апстракт   PDF
Margareta Bašaragin
 
Бр. 44 (2013) KONTRASTIVNA ANALIZA GLAGOLA HODANJA U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU Апстракт   PDF
Snežana Kljakić
 
Бр. 44 (2013) PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA SEMANTIČKOM KOMPONENTOM POVRŠINE U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU Апстракт   PDF
Ana Samardžić
 
Бр. 44 (2013) UZUS I STAVOVI TUMAČA I PREVODILACA ZA SRPSKI JEZIK I NJIHOV ODNOS PREMA DRUGIM, SRODNIM JEZICIMA Апстракт   PDF
Džim Hlavač
 
Бр. 43 (2012) ЈЕДАН ПРИМЕР АНАЛИЗЕ ТЕКСТА:
ОДНОС САДРЖАЈА О СЕБИ И САДРЖАЈА О ДРУГИМА У ЖИВОТНОЈ ПРИЧИ
Апстракт   PDF (Srpski)
Вероника Митро
 
Бр. 43 (2012) АНАЛИЗА ЛЕКСИКОГРАФКОГ ПОСТУПКА ПРИМЕЊЕНОГ У ШКОЛСКОМ ЕНГЛЕСКО-СРПСКОМ РЕЧНИКУ Апстракт   PDF (Srpski)
Иван Књижар
 
Бр. 47 (2016) АПСОЛУТНИ ДАТИВ И ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА У "ЖИТИЈУ АРХИЕПИСКОПА ДАНИЛА II" Апстракт   PDF
Бранислава Марјановић
 
Бр. 46 (2015) АПСОЛУТНИ ДАТИВ У "ЖИТИЈУ КРАЉА МИЛУТИНА" ОД АРХИЕПИСКОПА ДАНИЛА II Апстракт   PDF
Александра Цолић
 
Бр. 45 (2014) БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У ЧАСОПИСУ ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА (21–44) Апстракт   PDF
Наташа Белић
 
Бр. 48 (2017) ВАЖНИЈЕ ОСОБИНЕ ВОКАЛИЗМА СРПСКИХ ГОВОРА ОКОЛИНЕ ШИПОВА Апстракт   PDF
Слађана Цукут
 
Бр. 45 (2014) ВРЕМЕНСКИ АДВЕРБИЈАЛИ У ДРАМАМА МАРИНА ДРЖИЋА Апстракт   PDF
Марина Шафер
 
Бр. 43 (2012) ГЛАГОЛСКЕ ДОПУНЕ У ХИЛАНДАРСКОЈ ПОВЕЉИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ Апстракт   PDF (Srpski)
Ивана Чанчар
 
Бр. 44 (2013) ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА СЕЛА БРЊИЦA У ЈУГОИСТОЧНОЈ БОСНИ Апстракт   PDF
Даница Перић
 
Бр. 44 (2013) ДЕВЕРБАТИВНЕ И ДЕАДЈЕКТИВНЕ ИМЕНИЦЕ У ФУНКЦИЈИ НОМИНАЛИЗАЦИОНОГ СРЕДСТВА У РОМАНУ "УПОТРЕБА ЧОВЕКА" Апстракт   PDF
Јелена Чанчар
 
Бр. 46 (2015) ДИСКУРС ОНЛАЈН МЕДИЈА У СРБИЈИ О УГРОЖЕНОСТИ ЋИРИЛИЦЕ Апстракт   PDF
Стефан Јањић
 
Бр. 46 (2015) ДИСКУРСНЕ И ТЕКСТОВНЕ ОСОБИНЕ ПОЛЕМИКА "ПОЛИТИКИНОГ КУЛТУРНОГ ДОДАТКА" Апстракт   PDF
Катарина Јанковић Поповић
 
Бр. 44 (2013) ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Апстракт   PDF
Маја Грбовић
 
Бр. 46 (2015) ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИЦИ АЛБАНСКОГА ЈЕЗИКА Апстракт   PDF
Ђорђе Божовић
 
Бр. 43 (2012) ЕТНОЛИНГВИСТИЧКА ГРАЂА О ЂУРЂЕВДАНУ У ШТАВИЦИ Апстракт   PDF (Srpski)
Бојана Вељовић
 
Бр. 45 (2014) ЗНАЧЕЊСКИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ТРИ ПРАСЛОВЕНСКА ТЕРМИНА ЗА ЗАКЛЕТВУ У СЛОВЕНАЧКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ ДО XVII ВЕКА Апстракт   PDF
Соња Манојловић
 
Бр. 46 (2015) ИНТОНАЦИОНО И ПОЗИЦИОНО ИЗДВАЈАЊE РЕЧЕНИЧНИХ ДЕЛОВА У ПОЕМАМА М. ДЕДИНЦА Апстракт   PDF
Маја Медан
 
Бр. 48 (2017) КОЛОКАЦИЈЕ СА ЛЕКСЕМАМА ОСНОВА И ТЕМЕЉ У ЕЛЕКТРОНСКОМ КОРПУСУ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА Апстракт   PDF
Јелена Перишић
 
Бр. 45 (2014) КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ Апстракт   PDF
Мила Драгић
 
Бр. 45 (2014) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ЈЕЗИКА ПОМОЋУ МЕТАФОРЕ ПРОВОДНИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ С ЕНГЛЕСКИМ Апстракт   PDF
Дуња Живановић
 
Бр. 43 (2012) КОСОВСКО-РЕСАВСКЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ОСОБИНЕ У РОМАНУ ЕВЕ РАС „КУЋА НА ПРОДАЈУ” Апстракт   PDF (Srpski)
Јелена Чанчар, Ана Самарџић
 
1 - 25 од 59 ставки 1 2 3 > >>