MIHAIL KUZMIN: SZÁRNYAK Nevelődési regény vagy beavatási regény? Polémia az orosz irodalmi tradícióval

KATALIN SZŐKE

Absztrakt


A Szárnyak a maga idejében mint az első orosz homoerotikus regény vált híressé és egyben hírhedtté. A szovjet olvasóközönség azonban már nem ismerhette. Kuzmin a tiltott írók kategóriájába tartozott, s így regénye újbóli felfedezésére hazájában csak az 1990-es évek kezdetétől kerülhetett sor. Mihail Kuzmin kisregényét egyfelől nevelődési regénynek (Erziehungsroman), másfelől beavatási regénynek tekintem. Ezen a ponton is kapcsolódik Kuzmin műve egyrészt a XIX. századi orosz regény tradíciójához, másrészt, mint regény-iniciáció, beavatás-regény az orosz szimbo- lista regényekhez. Ez a kettős kapcsolódás végigvonul a próza-struktúra minden elemén, beleértve az utalás- és idézetrendszereket. Kuzmin regényében a beavatáshoz nem kapcsolódik a mitológiai és egyéb tradícióra visszavezethető rítus, a „beava- tás” folyamat, melyben hasonlóan fontos szerepet játszanak a személyeken kívül a műalkotások, operák, irodalom, s főképp a képzőművészet, hiszen rajtuk keresztül közvetítődik a beavatáshoz szükséges kulturális tartalom. Ványa, a kisregény fő alak- ja a műalkotások nyújtotta „kettős tükrözés” segítségével érti meg a „természetet”, s ily módon önnön természetét is, s fogadja el magát a homoerotikus kapcsolatot.

Kulcsszavak


nevelődési regény, beavatási regény, orosz szimbolizmus, XIX. századi tradíció, homoerotikus tematika

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


КУЗМИН, М. 2000. Дневник 1905–1907. Предисл., подгот. Текста и комм. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. Санкт-Петербург, Изд. Ивана Лимбаха.

КУЗМИН, М. 2000. Капуста на яблонях. // Михаил Кузмин: в 3-х томах. т. 3. Эссеистика. Критика. Москва, Изд. «Адраф. 243–244.

ЛЕВИНА-ПАРКЕР, М. 2007., «Две крайние точки» Михаила Кузмина. // Новое литертурное обозрение, № 87. http://magazines.russ.ru/nlo

МАЛМСТАД, Дж. 2004. Бани, проституты и секс-клуб: восприятие «Крыльев» Кузмина // Эротизм без берегов. Сборник статей и материалов. Сост.: М. М. Павлова. Москва, «Новое литературное обозрение». 122–144.

ПАВЛОВА, M. M. 2004. История «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного». Из дневников Т. Н. Гиппиус 1906- 1908 годов. Вступ. статья, подготовка текста и прим. М. Павловой. // Эротизм без берегов. Сдорник статей и материалов. Сост.: М. М. Павлова. Москва, «Новое литературное обозрение». с. 391–456.

СЕКЕ К. 2012. Михаил Кузмин «Крылья» – трансфер пола. Тело/»нетело». // «Образ мира в слове явленный» Сборик в честь 70-летия профессора Ежи Фарино.

Red.: Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanisticzny w Siedlcach, Institut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej,

ТИМОФЕЕВ, А. Г. 1993. М. А. Кузмин в полемике с Ф. М. Достоевским и А. П. Чеховым. // Серебряный век в России Rед.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян. Москва, «Радикс»,

BENYOVSZKY K. 2002 Daniela Hodrová és a beavatás poétikája. Archaikus struktúrák a detektívtörténetben. http://www.c.3.hu/scripta/lettre/lettre47/benyovszky/htm

CSEHOV, A. P. 1959. A tokbabújt ember. Ford.: Lányi Sarolta In: Csehov művei három kötet- ben. III. Budapest, Európa Könyvkiadó. 1003–1015.

DOSZTOJEVSZKIJ, F: M. 1975. A Karamazov testvérek. I. II. ford.: Makai Imre Budapest, Európa Könyvkiadó. Második rész. Negyedik könyv. Vergődés. 3. Összekerül az iskolások- kal. I. kötet. Negyedik rész. Tizedik könyv. A fiúk. 1. Kolja Kraszotkin. 3. Iskolás. II. kötet

HODROVÁ, D. 1989. Hledání románu. Praha, Československy spisovatel 175–198.

KOMISARUK, E. 2002: Proza Michaiła Kuzmina. Wrocław, 2002. Slavica Wratislaviensia CXVIII. Rozdział III. Mizoginizm.

KUZMIN, M. 2012. Szárnyak. Fordította: Szőke Katalin (kézirat)

LUKÁCS Gy. 1954. Csernisevszkij In: Csernisevszkij: Mit tegyünk? Az új emberekről szóló elbeszélésekből. Ford.: Bakos Ferenc, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 371–395.

WATTON, L. F. 1994.: Constructs of Sin and Sodomy in Russian Modernism: 1906–1909. = Journal of the History of Sexuality. № 4(3).
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.3-19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.