„AZON A BOLDOG NAPON...” A boldogság konstrukciója és a költői megnyilatkozás problémája Nabokov Hangok című elbeszélésében

MIKOLA GYÖNGYI

Absztrakt


A tanulmány Nabokov korai korszakának egyik legmeghatározóbb költői kategóri- ájával, a boldogsággal foglalkozik. Nabokov Hangok című elbeszélésének elemzésé- vel azt vizsgálja, hogyan jelentkezik először a boldogság témamotívuma Nabokov prózájában. A szöveg szoros olvasása mellett kitér azokra a narratológai eljárásokra, melyek a későbbiekben is meghatározóak lesznek a nabokovi prózában. Az elem- zés során feltárul a bonyolult összefüggés a boldogság tudatállapota, a felfokozott percepció és az alkotás között, nem függetlenül a fiatal Nabokov pszichológiai stúdiumaitól, mindenekelőtt William James munkáitól. Mindemellett az elemzés kitér a legfontosabb orosz irodalmi utalásokra és allúziókra is, megkísérli értelmezni Tolsztoj, Csehov, Tyutcsev és Mandelstam műveinek továbbíródását a Hangokban.


Kulcsszavak


Nabokov, boldogság, William James, tudatfolyam, Silentium, intimi- tás, beszédműfaj, kozmikus szinkronizáció

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


BAHTYIN, Mihail 1986. A beszéd műfajai In: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelmé- leti írások. Budapest, Gondolat Kiadó. KÖNCZÖL Csaba fordítása 414–415.

BOYD, Brian 1990. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton, New Yersey, Princeton University Press, 241.

CSEHOV, Anton 1984. A kutyás hölgy. In: XIX. századi orosz elbeszélők. Budapest, Európa Kiadó. DEVECSERINÉ GUTHY Erzsébet fordítása, 167.

HETÉNYI Zsuzsa 2015. Nabokov regényösvényei. Budapest, Kalligram Kiadó.

JAMES, William 2015. The Principles of Psychology. The University of Adelaide Library, University of Adelaide, South Australia 5005 https://ebooks.adelaide.edu.au/j/james/ william/principles/index.html
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.21-32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.