IRODALMI HATÁRÁTLÉPÉSEK LJUDMILA ULICKAJA ÉLETMŰVÉBEN

EDIT V. GILBERT

Absztrakt


Ljudmila Ulickajának, a mai orosz irodalom egyik kétségtelen sztárjának a szöveg- közi hálózatait kezdem el felfejteni, lazán érintve popularitásának, lektűr- és szépírói mivoltának, befogadói csoportjainak és életműve szemléleti kereteinek kérdéseit. A Tolsztoj-allúzióktól indulva Csehov-reminiszcenciákon át a kortársi párhuzamo- kat említve igyekszem kitapintani az életmű szövetét, regisztereit, határátlépéseit, határait – fő tárggyá téve a spirituális tapasztalat irodalmivá transzponált egzisz- tenciális megnyilvánulásait.


Kulcsszavak


Ulickaja, intertextualitás, az orosz irodalom virtuális, imaginárius története, továbbírás, párhuzamok elődökkel és kortársakkal, átmenetnarratíva, spirituális és műfaji határátlépések, elitirodalom és bestseller

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


ВОЛОДИНА, Наталья 2008. Людмила Улицкая: «Живу – как мне нравится, пишу – что захочется». In: http://www.goroskop.ru/publish/open_article/39063/

Моя задача – вопросы ставить, а не решать. In: http://www.ulickaya.ru/content/ view/1284/. (2015. 11. 25.)

ПОБИВАЙЛО, Оксана Викторовна 2009. МИФОПОЭТИКА ПРОЗЫ ЛЮДМИЛЫ

УЛИЦКОЙ. In: www.elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/.../1/pobivailo.doc

УЛИЦКАЯ, Людмила 2001. Казус Кукоцкого. Москва, Эксмо

УЛИЦКАЯ, Людмила 2008. Русское варенье и другое. Москва, Эксмо

САБО, Тюнде 2015. Родословная Сонечки. Генетический фон повести Л. Улицкой. SZLÁV TÖRTÉNETI ÉS FILOLÓGIAI TÁRSASÁG, RUSZISZTIKA 3, Szombathely.

СКОКОВА, Татьяна Александровна 2010. Проза Людмилы Улицкой в контекс-те русс- кого постмодернизма. = http://www.dissercat.com/content/proza-lyudmily-ulitskoi- v-kontekste-russkogo-postmodernizma

ФЕЛЬЗИНГЕР, Любовь Валерьевна 2015. «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ» ЛЮДИ В XXI ВЕКЕ: КОНЕЦ ЭПОХИ (РАЗГОВОР Л.Е. УЛИЦКОЙ В ПЬЕСЕ «РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ» С А.П.ЧЕХОВЫМ). = Science Time Выпуск № 1 (13) / 2015, ГРНТИ:

— Литература. Литературоведение. Устное народное творчество, Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/promezhutochnye- lyudi-v-xxi-veke-konets-epohi-razgovor-l-e-ulitskoy-v-piese-russkoe-varenie-s-a-p- chehovym#ixzz3ssAp93Xm

BALIKÓ Helga 2005. Saját kulcs. In: Embertan és irodalom. Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben, szerk. V. Gilbert Edit, Pécs.

BALIKÓ Helga 2006. „Az igazság a halál oldalán áll”. Ljudmila Ulickaja halálszimboliká- jának világirodalmi beágyazódása. In: A perifériáról a centrum: Világirodalmi áram- lás a 20. század középső évtizedeitől, 3. = From Periphery to Centre. Trends in World Literature from the Middle Decades of the Twentieth Century to the Present, http:// periferia.btk.pte.hu/old/perif3/balikohelga3/balikohelga.htm, Szerk. V. Gilbert Edit, Pécs, PTE–Pro Pannonia.

CZINKI Ferenc 2014. „Oroszországot nehéz szeretni” – M. Nagy Miklós műfordító, író, az Európa Könyvkiadó igazgatója. = 2014/44, http://magyarnarancs.hu/konyv/ m-nagy-miklos-mufordito-iro-az-europa-konyvkiado-igazgatoja-92325

CSEHOV, A.P 2005. Unalmas történet. In: Elbeszélések 1887 –1891, Budapest, Osiris Kiadó.

GILBERT Edit, V., 2014. Lelkek vándorlása kelet-európai női sikerkönyvekben, Ljudmila Ulickaja és Julija Voznyeszenszkaja, 56–62. In: Az együttérzés irodalmai és vonzatai. Budapest, Pont Kiadó.

GILBERT Edit, V., 2014. A könyvtároslány kiszolgáltatottsága, 203–209. In: Az együttérzés irodalmai és vonzatai. Budapest, Pont Kiadó.

„Még látszanak az orosz lövedékek a házak falain” – Ulickaja Pécsett. = http://www.stop.hu/ kultura/meg-latszanak-az-orosz-lovedekek-a-hazak-falain-ulickaja-pecsett/932139/

SZŐKE Katalin 2013. Mit akar(hat) az orosz nő? A KORTÁRS OROSZ NŐIRODALOM ÉS AZ OROSZ ÍRÓNŐK. = Tiszatáj,10.09, http://tiszatajonline.hu/?p=38106, http://epa. oszk.hu/00700/00713/00263/pdf/EPA00713_Tiszataj_2013_08_079-087.pdf

ULICKAJA, Ljudmila 2003. Kukockij esetei, fordította: V. GILBERT Edit és GORETITY József. Budapest, Európa Könyvkiadó.

ULICKAJA, Ljudmila 2003. Médea és gyermekei. fordította: V. GILBERT Edit és GORETITY József. Budapest, Magvető Kiadó.

ULICKAJA Ljudmila 2006. Szonyecska. fordította: V. GILBERT Edit. Budapest, Magvető Kiadó.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.33-42

Refbacks

  • There are currently no refbacks.