A MOSDÓJELEK KONTRASZTíV SZEMIOTIKAI VIZSGÁLATA NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI ÉS SZERBIAI PÉLDA ALAPJÁN

TÍMEA TÓTH

Absztrakt


A dolgozat az emberek által mindennap használt, ám mégis tabutémaként kezelt helyiséggel, az illemhelyekkel, valamint azok jelölésével foglalkozik. A szerző a mosdót jelölő ábrákat a férfiak és a nők társadalmi megítélését kifejező jelekként is értelmezi. A kutatás alapját olyan fényképek képezik, amelyek Magyarország és Szerbia különböző településeinek és intézményeinek mosdóiban készültek. A dolgozat a jelölés folyamatának bemutatásán túl a mellékhelyiség társadalmunkban elfogadható megnevezéseivel is foglalkozik. A szerző a kutatását három részre tagol- ta. Először is a kutatott jelenséget mutatja be, ezt követően a férfi és a női mosdó ábráit elemzi, végül pedig kitér a mosdók térbeli elhelyezkedésének jelentőségére is.

Kulcsszavak


szemiotika, jel, nemek, kultúra, mosdó

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


AMBROSE, Gavin–HARRIS, Paul 2007. The Visual Dictionary of Fashion Design. Lausanne, Ava Publishing SA.

DERBYSHIRE, David 2007. Stone Age mini-skirts and prehistoric women with a passion for fashion. http://www.dailymail.co.uk/news/article-493239/Stone-Age-mini-skirts- prehistoric-women-passion-fashion.html 2013. október 27.

FERBER, Michael 1999. Dictionary of Literary Symbols. Cambridge, University Press. FREUD, Sigmund 1996. Álomfejtés. Budapest, Helikon.

HIBBERT, Clare–HIBBERT, Adam 2005. A History of Fashion and Costume Volume 8. The Twentieth Century. New York, Baily Publishing Associates Ltd.

HOPPÁL, Mihály et al. 1990. Jelképtár. Budapest, Helikon Kiadó.

CS. JÓNÁS Erzsébet 2005. Ismerkedjünk meg a szemiotikával. Nyíregyháza, Király Kiadó. KOMMONEN, Kirsi 2011. Narratives of Chinese colour culture in business context. In: Cross Cultural Management. Vol. 18. No. 3. 366–383.

MORRIS, Charles 2005. A jelelmélet megalapozása. In: A jel tudománya. Szemiotika. Szerk.

HORÁNYI, Özséb–SZÉPE, György. Budapest, General Press Kiadó. 39–71.

NIKOLIć, Miroslav (szerk.) 2007. Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad, Matica srpska. PENDERGAST, Sara–PENDERGAST, Tom 2004. Fashion, Costume and Culture.Clothing, Headwear, Body Decorations and Footwear through the Ages Volume 3. European Culture from Renaissance to the Modern Era.

RADENKOVIć, Ljubinko 1991. Die Symbolic des menschlichen Körpers in der südslavischen Zauberspruch–Tradition. In: Körper, Essen und Trinken im Kulturständnis der Balkanvölker. Ed. BURKHARDT, Dagmar. Berlin, Balkanologische Veröffenntlichungen, Band 19. 183–193.

RYKEN, Leland–WILHOIT, James C.–LONGMAN, Tremper III 1998. Dictionary of Biblical Imagery. USA, InterVarsity Christian Fellowship.

SAVIć, Svenka 1989. Kultura-pol-jezik. = Feminističke sveske, 11–12, Autonomni ženski centar, Beograd, str. 113–130.

J. SOLTÉSZ, Katalin–SZILÁGYI, Ferenc 1972. Magyar értelmező kéziszótár A-Ly. Budapest, Akadémia Kiadó.

VOIGT Vilmos 1977. Bevezetés a szemiotikába. Budapest, Gondolat.

VOIGT Vilmos, BALÁZS Géza szerk. 1998. A magyar jelrendszerek évszázadai. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság.

VUJAKLIJA, Milan 2004. Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, Prosveta.

ZVEKIć DUŠANOVIć, Dušanka; ZORICA, Ivana 2011. Nazivi trgovinskih i ugostiteljskih objekata u Novom Sadu. In: Govor Novog Sada. Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Novi Sad. 584–593.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.135-152

Refbacks

  • There are currently no refbacks.