JÓZSEF ATTILA ÉS A NŐK

  • GYÖRGY TVERDOTA ELTE, Budapest
Kulcsszavak: ideológiai diskurzus, szocializmus, nők, szerelem, freudi pszichoanalízis

Absztrakt

Az előadás az esszé nyomvonalán haladva rajzolja meg a József Attila költészetére ható, a nő megítélésével, feladatival, helyzetével foglalkozó, a költő által is jól ismert XX. századi szocialista irodalom tételeit, amelyek az európai kultúrtörténet egyes szálaihoz kapcsolódva Luther Márton tantételeiből kiindulva August Bebel és Max Beer szövegein át a freudi pszichoanalízisig hatolnak.

Hivatkozások

BEBEL, August 1976. A nő és a szocializmus. Budapest, Kossuth Kiadó
BEER, Max 1922–1926. A szociálizmus és a társadalmi harcok története. I–V. Fordította Migrai József. Budapest, Népszava
SCHÖPFLIN Aladár 1940. Asszonyok költőkre emlékeznek. = Nyugat, 7. http://epa.oszk. hu/00000/00022/00654/20978.htm. Letöltve: 2016. január 22.
SZÖRÉNYI László 2005. Ehess, ihass---. József Attila Ars poeticájának értelmezéséhez. =
Irodalomtörténet, 4: 380–389. http://epa.oszk.hu/02500/02518/00310/pdf/EPA02518_
irodalomtortenet_2005_04_380-389.pdf. Letöltve: 2016. február 23.
VALACHI Anna 2013. „A nő számomra rejtély”. József Attila asszonyai. Budapest, Noran Libro Kiadó
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN