„ÉS ITT VAN ÚJRA KÁIN” Káin-parafrázisok párbeszéde a középiskolai irodalomtanításban (Részlet)

  • ÁGOTA TÓTH Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: Káin és Ábel, parafrázis, Ady Endre, Hermann Hesse, Kosztolányi Dezső, José Samarago, irodalomtanítás, középiskola

Absztrakt

A zsidó-keresztény kultúrkör szerint az emberiség történetének kezdetén egy test- vérgyilkosság áll. Káin és Ábel története az Ószövetség igen szűkszavú írása; talán részben emiatt, részben pedig az általa megragadott probléma: az azóta sem változó testvérviszály szemléletes ábrázolása miatt nagyon kedvelt témája a művészeteknek. Káin története a középiskolai irodalomórákon is izgalmas téma, és még közelebb hozható néhány 20. és 21. századi újraírásának megismerésével, megbeszélésével. A tanulmány két regény, egy novella és egy versciklus alapján tekinti át, hogy az első testvérgyilkos története napjaink irodalma alapján milyen értelmezéseket hívhat elő. A témával foglalkozó művek kiválasztása az alapján történt, hogy mennyire megfogható a problémafelvetésük a középiskolás korosztály számára.

Hivatkozások

ADY Endre 1999. Összes költeménye. Budapest, MEK elektronikus kiadás. http://mek.oszk. hu/00500/00588/00588.pdf. Letöltve: 2016. május 21.
HESSE, Hermann é. n. Demian. http://www.msjkeeler.com/uploads/1/4/0/6/1406968/demian. pdf. Letöltve: 2016. május 27.
KEMÉNY István 2006. Egy hét az öreg Káinnal. = Holmi, 4. http://www.holmi.org/2006/04/ kemeny-istvan-egy-het-az-oreg-kainnal. Letöltve 2016. június. 28.
KOSZTOLÁNYI Dezső 1943. Novellái. Budapest, Révai. http://mek.oszk.hu/15500/15578/ 15578.pdf. Letöltve: 2016. június 2.
SARAMAGO, José 2012. Káin. Budapest, Európa Könyvkiadó
BÁNYAI János 2007. A szó átváltozása. Kemény István: Élőbeszéd. = Híd, 1:
HORKAY HÖRCHER Ferenc 2007. „Az élet, kérem, az nem tánctanfolyam”. Kemény István: Élőbeszéd. = Kortárs, 7–8. http://www.kortarsonline.hu/2007/07/%E2%80%9Eaz-elet- kerem-az-nem-tanctanfolyam%E2%80%9D/5419. Letöltve: 2016. június 28.
PINTÉR Borbála 2015. A személyiség önazonosságának kérdése Kosztolányi Dezső Káin- kötetének novelláiban. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914–1918). Budapest, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport. 185–213. http://real.mtak. hu/33329/1/PINTER_Kain.pdf. Letöltve: 2016. június 28.
RISKÓ Enikő 2009. A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai. Doktori (PhD) disszer- táció. Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola
SZÉNÁSI Zoltán 2014. Nagybácsi és űzött nagyvad. Kemény István Élőbeszéd című köte- téről. = Vigilia, 11
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MAGISZTERI ÉS MESTERDOLGOZATOK