DISZTÓPIÁK EGYMÁS KÖZT

  • DÁVID LÁBADI Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: irodalom, utópia, disztópia, művészet, 20. század

Absztrakt

Mesterdolgozatom témája az utópisztikus szövegekben (utópiák és disztópiák) reprezentált művészet megjelenési formáinak, szerepének és helyzetének, valamint a vonatkozó szövegek funkcionalitásának, oktatásmódszertani alkalmazhatóságának a vizsgálata. Az alább közölt részlet a 20. századi klasszikus disztópiákkal foglalko- zik, azok előzményeivel, a bennük feltűnő államalakulattal valamint az államnak/ hatalomnak a művészethez való viszonyával.

Hivatkozások

HUXLEY, Aldous 1982. Szép új világ. Fordította SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter. Budapest, Kozmosz Könyvek
ORWELL, George 2010. 1984. Fordította SZÍJGYÁRTÓ László. Budapest, Európa Könyvkiadó ZAMJATYIN, Jevgenyij 2008. Mi. Fordította FÖLDEÁK Iván. Budapest, Cartaphilus Kiadó
BARCSI Tamás 2010. A szabadság problémája a negatív utópiákban. In: Az utópia ezer arca.
Pécs, PTE-BTK Neveléstudományi Intézet
ĐERGOVIĆ-JOKSIMOVIĆ, Zorica 2009. Utopija. Alternativna istorija. Beograd, Geopoetika FÖLDEÁK Iván 2008. Utószó. In: ZAMJATYIN, Jevgenyij: Mi. Fordította FÖLDEÁK Iván.
Budapest, Cartaphilus Kiadó
FREEDMAN, Carl 1984. Antinomies of Nineteen Eighty-Four. = Modern Fiction Studies, 4: 601–620.
MOYLAN, Tom 2000. Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia. Boulder, Colorado, Westview Press
ORWELL, George 1990. Az irodalom felszámolása. Budapest, Európa Könyvkiadó PYNCHON, Thomas 2003. Introduction. In: ORWELL, George: Nineteen Eighty-Four.
Penguin Books
SZILÁGYI Ákos 1988. Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. Budapest, Magvető Könyvkiadó
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MAGISZTERI ÉS MESTERDOLGOZATOK