AZ "OBSIDIO SZIGETIANA" HORVÁT FORDÍTÁSA

CSILLA UTASI

Absztrakt


Zrínyi Péter 1660-ban, Velencében adta ki bátyja, Zrínyi Miklós 1651-es, Adri- ai tengernek Syrenaia című kötetének horvát fordítását. Zrínyi Péter az 1651 és 1655 közötti időszakban fogott hozzá az átültetéshez, ekkorra datálható az Opsidio Szigetiana első nyolc énekének fordítását tartalmazó autográf kézirat, melyet ma Bécsben őriznek. Míg kezdetben szöveghű fordításra törekedett, addig az eposz nyomtatásban megjelent horvát szövegét a tengermelléki városokban virágzó eposzok jegyeivel ruházta fel. A dolgozat a fordítás társadalmi és kulturális kontextusá- nak feltárásával az időben egymást követő két szövegváltozat különbségére keres magyarázatot.


Kulcsszavak


Obsidio Szigetiana, Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter, horvát fordítás, repre- zentáció, politikai program

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


Petar ZRINSKI 1957 [1660]. Adrijanskoga mora Sirena. ured. Tomo Matić. Zagreb: Jazu (Stari pisci hrvatski, knj. 32.)

ZRÍNYI Miklós 1980 [1651]. Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós. Budapest: Helikon‒Akadémiai.

BENE Sándor 2015. Orfeji na Jadranu. O pjesništvu Nikole i Petra Zrinskog. = Književna smotra, 47 (177/3). 31‒44.

Zrinka BLAŽEVIĆ, Suzana COHA 2007. Zrínyi Péter ‒ a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái. ford. BENE Sándor. In: A Zrínyiek a magyar és horvát históriában. szerk. BENE Sándor, HAUSNER Gábor. Budapest: Zrínyi Kiadó. 137‒164.

Zlata BOJOVIĆ 2015 [2014]. Istorija dubrovačke književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga.

Maja BOŠKOVIĆ-STULLI 1973. Popevka od Svilojevića. Iz ostavštine Petra Zrinskog“ =

Narodna umjetnost 9, 1. 23–38.

Petar HEKTOROVIĆ 1874 [1568], Pismo Mikši Pelegrinoviću. In: Stari pisci hrvatski. Zagreb: JAZU. 54–

Margarita SVEŠTAROV-ŠIMAT 2012. Dioskurska ikonografija braće Nikole i Petra Zrinski u 17. stoljeću (Zrinska concordia u metafori i alegoriji), In: Susreti dviju kultura. Obitelj Zrinski u mađarskoj i hrvatskoj povijesti. Zbornik radova. ured. Sándor BENE, Zoran LADIĆ, Gábor HAUSNER. Zagreb: Matica hrvatska. 353–382.

Mirka ZOGOVIĆ 1995. Marino i dubrovačka književnost. Novi Sad: Matica srpska.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2016.2.15-22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.